Biała szkoła może stanowić dla uczniów doskonałą okazję do rozwinięcia umiejętności narciarstwa lub snowboardingu. Dla nauczycieli biała szkoła może być z kolei atrakcyjnym punktem wyjścia do realizacji zawartej w obowiązującej podstawie programowej edukacji zdrowotnej, a także edukacji dla bezpieczeństwa, elementów geografii, fizyki i historii. Publikujemy cykl materiałów poświęconych organizacji białej szkoły, w których znajdziecie wskazówki, jak przygotować się do wyjazdu oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Przedstawiamy także przykładowe konspekty, scenariusze i harmonogramy zajęć dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Fot. SkiStar_flickr_(CC BY 2.0)