Metodę design thinking często nazywamy kołem usprawnień i to właśnie w takiej formie graficznej ją przedstawiamy. Koło Design Thinking opisuje i przeprowadza przez poszczególne etapy metody. Wierzymy, że to narzędzie pomoże Wam i Waszym uczniom zobrazować sobie cały proces, zrozumieć metodę i celowość następujących po sobie faz.

 

Materiał powstał w ramach programu Wartość dodana. Program ten jest realizowany we współpracy z partnerami z Hiszpanii, Irlandii i Holandii dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.