Solidarność, szacunek, otwartość na różnorodność, antydyskryminacja – m.in. przez te tematy przeprowadzą Was dwie publikacje, które powstały w międzynarodowym programie Solidarność. Podaj dalej!, w edycji 2018 i 2019.  

To obszerne opracowania dotyczące edukacji na rzecz równości w różnorodności, które zawierają poradniki i scenariusze zajęć, m.in. z analizy obrazów oraz warsztatów pisarskich. W obydwu publikacjach znajdują się zdjęcia, wybrane wspólnie z fotografami z Polski, Francji, Chorwacji i Hiszpanii. Przy każdej fotografii jest informacja, gdzie i kiedy powstała, oraz szereg wskazówek i pytań, które wprowadzają do dyskusji o wartościach, poglądach, emocjach, różnych formach dyskryminacji, różnorodności czy solidarności. Analizowanie obrazów i rozmowa o nich to sposób na rozbudzenie w uczniach krytycznego myślenia oraz przygotowanie młodych ludzi do interpretowania sensu zawartego w przekazach wizualnych, wszechobecnych we współczesnym świecie.