Kampania społeczna to rodzaj reklamy, która ma wywołać społecznie pożądane zmiany. To zestaw różnych działań, podjętych w określonym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, które spowodują wzrost wiedzy, świadomości, zmianę nastawienia lub zmianę zachowania.

W WF-ie z Klasą wspólnie z Wami promujemy aktywność fizyczną i zdrowe nawyki. Dodatkowo w ramach ścieżek edukacyjnych proponujemy przeprowadzenie kampanii społecznej w szkołach. Dlatego przedstawiamy Wam poradnik, z którego dowiecie się, jak krok po kroku zorganizować taką akcję. Może w ten sposób skłonicie nieaktywnych uczniów do ruchu? Być może z promocją zdrowych nawyków dotrzecie do rodziców, dziadków? Dla Waszych uczniów, których włączycie w organizację kampanii, będzie to na pewno doskonała lekcja prospołecznych postaw. 

Poradnik opracowała Anna Gilla, koordynatorka ds. materiałów, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fot. SP nr 88 w Krakowie