Blisko 200 – z taką liczbą nauczycieli i dyrektorów spotkaliśmy się w marcu podczas siedmiu szkoleń z design thinking. Warsztaty przeprowadziliśmy w sześciu miastach w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 i  we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Proponując temat Design Thinking – praktyczne narzędzia do pracy z uczniami, postawiliśmy sobie dwa cele. Chcieliśmy zapoznać uczestników z metodą design thinking (DT), którą pracujemy w Fundacji i na której opieramy koncepcję naszych działań, w tym programu Szkoła z Klasą 2.0. Zależało nam również, żeby pokazać użyteczność DT w codziennej pracy z uczniami – przy realizacji projektów, wydarzeń, a nawet na lekcji.        

Każde szkolenie zaczęliśmy od ćwiczenia z Alfą, przez które, w dość abstrakcyjny sposób, wprowadzaliśmy metodę. Później krótko przeszliśmy przez teorię. Staraliśmy się pokazać, że design thinking, czyli metoda pochodząca z biznesu, doskonale nadaje się do rozwiązywania problemów i szukania niestandardowych rozwiązań w szkole i szerzej w edukacji. W kolejnej części przeszliśmy warsztatowo przez poszczególne etapy DT: empatyzację i diagnozę potrzeb, analizę zasobów i potrzeb, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie. Wykorzystaliśmy do tego nasze autorskie narzędzia edukacyjne (m.in. Ciastka, Kreta) i doświadczenia z fundacyjnych programów – Szkoły z Klasą 2.0, Asów Internetu czy Wartości dodanej.

Szkolenia Design Thinking – praktyczne narzędzia do pracy z uczniami zrealizowaliśmy w ramach Lokalnych Spotkań Warsztatowych Szkoły z Klasą 2.0. Już po raz drugi na wiosenną edycję spotkań zaprosiliśmy również osoby spoza programu Szkoła z Klasą 2.0. W ten sposób rozszerzamy sieć nauczycieli i dyrektorów wymieniających się doświadczeniami.

„Nie będę się zakochiwać w swoich pomysłach, wcześniej sprawdzę, czy odpowiadają na potrzeby”, „uruchomię empatię”, „wykorzystam na pewno całą metodę w pracy projektowej z uczniami”, „sprawdzę w swojej pracy pomysły i narzędzia” – to niektóre z deklaracji, które usłyszeliśmy od uczestników po szkoleniu. Dla nas to znak, że udało nam się ich zarazić ideą szukania rozwiązań w oparciu o potrzeby i oczekiwania tych, dla których i z którymi coś robimy.

SZKOŁA z KLASĄ 2.0: Design Thinking w pracy z uczniami – relacja ze szkoleń