Jakie czynniki wpływają  na zachowanie dzieci i relacje uczniów w klasie? Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję poznać wpływ mechanizmów lustrzanych na rozwój dziecka, dokonać analizy zachowań i postaw swoich uczniów, zrozumieć ich przyczyny i zaplanować działania, które pomogą dzieciom zgodnie współżyć i efektywnie współpracować.