Podczas zajęć uczestnicy warsztatu poznają wybór doświadczeń naukowych związanych z geometrią. Część doświadczeń samodzielnie przeprowadzą podczas warsztatu. Dowiedzą się jak wykonać proste stacje doświadczalne – eksponaty naukowe. Wspólnie zastanowimy się jak wykorzystać dostępną w szkole przestrzeń w celu zachęcenia uczniów do samodzielnego eksperymentowania.