Jaką rolę pełni  hipokamp? Czym są neuroplstyczność, neurony reprezentacji, kategorii i reguł? Rozwój neuronauk sprawia, że wiemy coraz więcej na temat procesu uczenia się jako głównej funkcji mózgu. Celem szkolenia jest przybliżenie tej wiedzy nauczycielom. Znajomość mechanizmów zapamiętywania, powstawania wiedzy i umiejętności pozwoli lepiej planować proces edukacyjny oraz dobierać metody nauczania sprzyjające uczeniu się każdego ucznia i wyzwalaniu jego potencjału.