Za nami pierwsze spotkanie trzydziestu jeden nauczycieli wyróżnionych w drugiej edycji programu Edukacja Inspiracja. Przez dwa dni szkoleniowe pracowaliśmy nad projektem edukacyjnym i otwartością na różnorodność.

Spotkanie sieciujące, które otworzyło drugą edycję programu Edukacja Inspiracja, odbyło się w dniach 7-8 listopada 2018 roku, już tradycyjnie, w Pałacu w Jabłonnie pod Warszawą. Wzięła w nim udział grupa nauczycieli, których projekty edukacyjne będą w tym roku dofinansowane w programie.

Spotkanie otworzyły prezeski dwóch fundacji współorganizujących program – Emilia Gromadowska z Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC i Agata Łuczyńska z Fundacji Szkoła z Klasą. Opowiedziały o uzupełniających się doświadczeniach obydwu fundacji i łączących je wartościach, które znajdują odzwierciedlenie w programie Edukacja Inspiracja.   

Następnie przeszliśmy do pracy warsztatowej. Po części integracyjnej zajęliśmy się kuchnią projektową. Razem z uczestnikami szukaliśmy niuansów, które odróżniają projekt edukacyjny od “prawie projektu”. Pracowaliśmy nad checklistą, która każdej osobie realizującej projekt edukacyjny pozwoli sprawdzić, czy w jej działaniach nie brakuje żadnego ważnego elementu. W drugi dzień nauczycieli wprowadziła animatorka kultury, edukatorka, trenerka antydyskryminacyjna, Hanna Zielińska, która zachęcała ich do realizowania projektów otwartych na różnorodność. Podczas warsztatu pokazała uczestnikom antydyskryminacyjną perspektywę i wartość włączania w działania różnych osób i grup.

Opinie uczestników o szkoleniu dają nam przekonanie, że osiągnęliśmy najważniejsze cele. Nauczyciele z różnych stron Polski poznali się i wymienili doświadczeniami. Przede wszystkim wyjechali ze spotkania z pomysłami na ulepszenie projektów edukacyjnych, które w tym roku szkolnym będą realizować ze swoimi uczniami. Mówili między innymi o tym, że po powrocie: położą nacisk na integrację osób zaangażowanych w projekt, wspólnie z uczniami przyjrzą się lepiej ich kompetencjom i razem wprowadzą modyfikacje w podziale zadań i ról w grupie, włączą niewłączonych. A my z ciekawością będziemy się przyglądać poczynaniom nauczycieli i uczniów w ich projektach edukacyjnych.

EDUKACJA INSPIRACJA: pierwsze spotkanie w drugiej edycji programu

 

Autorka: Aleksandra Saczuk