Współpraca

Wspierają nas

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Została założona w 2000 roku w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrównywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

PAFW jest kluczowym partnerem Fundacji. Od 2002 roku, wspiera flagowy program Fundacji, Szkołę z Klasą 2.0, a od 2016 roku program Nauczyciel/ka I klasa.

pafw.pl

 

Fundacja Agory

Powstała w październiku 2004 r. Od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). W ostatnich latach działalności Fundacji Agory koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych inicjowanych przez „Gazetę Wyborczą”.

Fundacja od samego początku wspiera nasz flagowy program Szkołę z Klasą 2.0.

fundacjaagory.pl

Program RITA – Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową. Działa obecnie w następujących krajach: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. 

Dzięki programu RITA – Przemiany w Regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji prowadziliśmy program Klasna Shkola – ukraiński odpowiednik programu Szkoła z Klasą, a obecnie rozwijamy gruzińską sieć Klubów Młodego Odkrywcy.

programRITA.org

 

Erasmus +

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Dzięki temu finansowaniu Fundacja rozwija szereg działań z zakresu edukacji europejskiej, antydyskryminacyjnej i matematycznej.  Bierze udział w międzynarodowych projektach: Let’s play the Fraternity Card (Solidarność. Podaj dalej!) i R-EU-CONNECTED, oraz prowadzi program Wartość dodana.  

erasmusplus.org.pl

 

Komisja Europejska

Finansuje szereg międzynarodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych, wspierając wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce jest organizatorem współprowadzonego przez Fundację konkursu Inwestujemy u siebie.

ec.europa.eu

 

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Współfinansuje szereg programów Fundacji Szkoła z Klasą dotyczących otwierania przestrzeni edukacyjnych w warszawskich szkołach oraz kształcenia zdrowych nawyków wśród uczniów.

edukacja.warszawa.pl

 

Miasto Stołeczne Warszawa

Prowadzi Program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Ze środków tego programu od 2017 roku współfinansowany jest projekt Włączeni dotyczący otwierania instytucji edukacyjnych na realną partycypację młodzieży.

um.warszawa.pl

Narodowe Centrum Kultury

Państwowa instytucja, która działa na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Ze środków NCK w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych prowadzone były działania Fundacji dotyczące sprawnego i poprawnego używania języka polskiego. 

nck.pl

Fundacja mBanku

Powstała jako jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. W 1994 r. rozpoczęła działalność jako Fundacja BRE Banku, a od 2013 r. funkcjonuje jako Fundacja mBanku. Misją fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki.

Ze środków Fundacji mBanku wspieramy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji matematycznej.

mbank.pl/mfundacja

Edukacyjna Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC 

Powstała w 2009 roku dzięki funduszowi wieczystemu Andrzeja Czerneckiego. Jej celem jest pokonywanie barier uniemożliwiających równy start równy młodym ludziom w Polsce. Pomaga rozwijać talenty i ambicje naukowe, promuje aktywność i odpowiedzialność obywatelską oraz wartości demokratyczne.

Ze środków i we współpracy z EFC współprowadzimy program grantowy dla nauczycieli z małych miejscowości Edukacja Inspiracja. 

efc.edu.pl

Nasi partnerzy

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Niezależna instytucja edukacyjna i jedna z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działa od 1994 roku.

CEO jest ważnym partnerem Fundacji Szkoła z Klasą i współorganizatorem wielu programów prowadzonych przez Fundację. 

ceo.org.pl

 

Gazeta Wyborcza

Największa opiniotwórcza gazeta w Polsce. Powstała w 1989 roku tuż przed pierwszymi demokratycznymi wyborami do parlamentu. Dziś ma 20 wydań lokalnych w największych miastach Polski, organizuje debaty i konferencje poruszające ważne tematy, prowadzi akcje społeczne. 

Od 2002 roku współorganizuje flagowy program Fundacji, Szkołę z Klasą 2.0.

wyborcza.pl

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli, która zajmuje się wsparciem warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podnoszeniem jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.

wcies.edu.pl

 

 

British Council

Organizacja reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie.

britishcouncil.pl

 

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Pierwsze studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli, które odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne. Program powstał we współpracy z Teachers College Columbia University. Absolwenci po roku nauki w SE otrzymują uprawnienia nauczycielskie.

szkolaedukacji.pl 

Nova Doba

Jest jednym z pionierów nowoczesnej edukacji obywatelskiej w Ukrainie. Współtworzy programy nauczania dla ukraińskich szkół, opracowuje materiały edukacyjne, prowadzi treningi, seminaria i konferencje dla kadry pedagogicznej oraz inicjuje programy edukacyjne ukierunkowane na wszechstronną edukację obywatelską.

Siedziba organizacji znajduje się we Lwowie, lecz swoim zasięgiem obejmuje niemal cały kraj (18 filii lokalnych).

Centrum Nauki Kopernik

Instytucja kultury i jedno z największych w Europie centrów nauki. Ekspozycja podzielona jest na sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami. 

We współpracy m.in. z CNK (oraz PAFW i Ilia State University, ze środków programu RITA) rozwijamy gruzińską sieć Klubów Młodego Odkrywcy. 

kopernik.org.pl 

ClickMeeting

Firma dostarczająca rozwiązania do intuicyjnego i skutecznego tworzenia webinarów. Platforma ClickMeeting pozwala dotrzeć ze szkoleniami do większej liczby odbiorców i edukować ich w angażujący sposób. Pomaga w tym szereg interaktywnych funkcji, które z łatwością można wykorzystać przed, w trakcie i po webinarze.   

ClickMeeting jest partnerem technologicznym Fundacji w zakresie prowadzenia webinarów.

clickmeeting.com

Koalicje z naszym udziałem

Koalicja Otwartej Edukacji

Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Tworzy i promuje otwarte zasoby edukacyjne, odpowiada za kształtowanie otwartej edukacji w Polsce. 

koed.org.pl

 

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Zrzesza organizacje, firmy i instytucje, które widzą potrzebę rozwijania umiejętności cyfrowych w polskim społeczeństwie.

umiejetnoscicyfrowe.pl

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Działa na rzecz silnego trzeciego sektora, budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, kształtowania sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora.  Wspiera rozwój współpracy i standardów działania i prowadzi działania rzecznicze. 

ofop.eu

Nasza Niepodległa

Inicjatywa łącząca różne środowiska które – połączone ideami i wartościami jakie niesie Stulecie Niepodległości – pragną współdziałać na rzecz jego społecznych obchodów.

naszaniepodlegla.pl

Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

Porozumienie organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej, których łączy wspólne dążenie do uznania kompetencji medialnych i cyfrowych za niezbędne w życiu osobistym, społecznym i zawodowym każdego człowieka.

kemic.org.pl