Współpraca

Wspierają nas

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Została założona w 2000 roku w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrównywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

PAFW jest kluczowym partnerem Fundacji. Od 2002 roku, wspiera flagowy program Fundacji, Szkołę z Klasą 2.0, a od 2016 roku program Nauczyciel/ka I klasa.

www.pafw.pl

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Wspiera prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie.

Dzięki wsparciu FED w ramach programu „RITA – Przemiany w  Regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji” prowadzimy program Klasna Shkola – ukraiński odpowiednik programu Szkoła z Klasą.

nowa.fed.org.pl

 

Erasmus +

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

erasmusplus.org.pl

 

Komisja Europejska

Finansuje szereg międzynarodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych, wspierając wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

www.ec.europa.eu

 

Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa

Partner programów Fundacji Szkoła z Klasą związanych ze zmianą przestrzeni edukacyjnych w warszawskich szkołach.  

edukacja.warszawa.pl

 

Nasi partnerzy

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Niezależna instytucja edukacyjna i jedna z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działa od 1994 roku.

CEO jest ważnym partnerem Fundacji Szkoła z Klasą i współorganizatorem wielu programów prowadzonych przez Fundację. 

www.ceo.org.pl

 

Gazeta Wyborcza

Jest największą opiniotwórczą gazetą w Polsce. Powstała w 1989 roku tuż przed pierwszymi demokratycznymi wyborami do parlamentu. Dziś ma 20 wydań lokalnych w największych miastach Polski, organizuje debaty i konferencje poruszające ważne tematy, prowadzi akcje społeczne. 

Od 2002 roku współorganizuje flagowy program Fundacji, Szkołę z Klasą 2.0.

www.wyborcza.pl

 

Fundacja Agory

Działalność fundacji koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych inicjowanych przez „Gazetę Wyborczą” lub partnerów wywodzących się z organizacji pozarządowych. 

Fundacja Agory od 2002 roku wspiera flagowy program Fundacji, Szkołę z Klasą 2.0.

www.fundacjaagory.pl

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

To samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli, która zajmuje się wsparciem warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podnoszeniem jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.

www.wcies.edu.pl

 

 

British Council

Jest organizacją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie.

www.britishcouncil.pl

 

Koalicje z naszym udziałem

Koalicja Otwartej Edukacji

Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Tworzy i promuje otwarte zasoby edukacyjne, odpowiada za kształtowanie otwartej edukacji w Polsce. 

koed.org.pl

 

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Zrzesza organizacje, firmy i instytucje, które widzą potrzebę rozwijania umiejętności cyfrowych w polskim społeczeństwie.

umiejetnoscicyfrowe.pl