REFUGIN

Logo Refugin

W projekcie koncentrujemy się na wzmocnieniu kompetencji w zakresie  integracji młodych osób z doświadczeniem uchodźstwa. Nasze działania kierujemy do  specjalistów i specjalistek, które  pracują z osobami uchodźczymi oraz młodych osób z doświadczeniem uchodźstwa.

Zapewnimy kompleksowy przegląd istniejących praktyk w zakresie zrównoważonej integracji młodych osób z doświadczeniem uchodźstwa oraz zbadamy ich potrzeby, a także potrzeby praktyków i praktyczek, którzy współpracują z osobami uchodźczymi. Będziemy również promować współpracę między organizacjami pozarządowymi a specjalistami i specjalistkami w dziedzinie edukacji. 

Co oferujemy w programie?

Czego dowiesz się z programu?

0
organizacji
0
krajów partnerskich
0
kluczowe kompetencje

Nasze działania wypracowujemy w międzynarodowym gronie organizacji z Grecji, Francji, Węgier, Portugalii, Serbii i Rumuni. Zapraszamy na międzynarodową stronę projektu: https://refugin-project.eu/.


REFUGIN Podejście wspólnotowe na rzecz holistycznej, długoterminowej integracji młodych uchodźców i uchodźczyń to projekt Erasmus+ realizowany w 8 krajach przez 9 organizacji: Association les Militants des Savoirs (Francja), Education and Innovation Hub KMOP (Grecja), Együtt az Interkulturális Akcióért Alapítvány UNITED (Węgry), União de Refugiados Em (Portugalia) – Urep, Fundacja Szkoła z Klasą (Polska), – IPS Innovative Prison Systems (Portugalia), Helsiński Komitet Praw Człowieka w Serbii (Serbia), Asociatia European Association for Social Inovation (Rumunia) oraz Asociatia Obsteasca Centrul de Caritate pentru Refugiati (Mołdawia). Projekt jest finansowany przez program Erasmus+, Erasmus+ Programme, KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth i będzie realizowany w latach 2023-2025.