Be Internet Awesome

Dzięki  doświadczeniu i zaangażowaniu w prowadzenie  Asów Internetu i wzmacnianiu kompetencji cyfrowych uczniów i uczennic w Polsce, firma Google.org powierzyła nam koordynację międzynarodowego programu Be Internet Awesome (BIA)  w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od 2021 roku wspieramy organizacje w siedmiu krajach: Czechach, Chorwacji, Grecji, Litwie, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Od 2023 roku do grupy tej dołączyła także Mołdawia, Łotwa i Ukraina. Na co dzień łączymy wysiłki w celu budowania zaangażowanej społeczności organizacji, trenerów i trenerek, nauczycieli i nauczycielek oraz uczennic i uczniów, zwiększania widoczności Be Internet Awesome i prowadzenia badań nad długoterminowym wpływem programu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Jak działamy w programie Be Internet Awesome?

Co zyskujemy dzięki międzynarodowej współpracy w programie?

Działają z nami:

Mapa krajów partnerskich Be Internet Awesome.

Program jest doskonale zaprojektowany. Uczniowie i uczennice w ciekawy sposób uczą się odpowiedzialnego zachowania w cyfrowym świecie. Nauczycielki i nauczyciele mają do dyspozycji różne materiały, które mogą wykorzystać w klasie. Treści dla rodziców są również przydatne i potrzebne. Dziękuję!

 

chorwacka nauczycielka realizująca program Be Internet Awesome

Kontakt

Klara Sielicka-Baryłka
koordynatorka programu