Asy Internetu

Asy Internetu to bezpłatny program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i przedszkoli w całym kraju. Jego celem jest wzmacnianie w dzieciach i nastolatkach wartości, które pomogą im eksplorować internet w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Wspieramy nauczycieli i nauczycielki w zakresie kształtowania obywatelstwa cyfrowego. 

W dzisiejszych czasach internet przenika wszystkie sfery życia. Wierzymy, że ułatwia zdobywanie wiedzy, inspiruje, pobudza kreatywność i tworzy nowe możliwości rozwoju. Widzimy naszą odpowiedzialność we wspieraniu dzieci, rodziców i nauczycieli w bezpiecznym korzystaniu z sieci i czerpaniu korzyści z szans i możliwości, jakie ona oferuje. 

Uważamy, że w świecie online i offline  warto kierować się tymi samymi wartościami  – Rozsądkiem, Uważnością, Siłą (Asertywnością), Życzliwością i Odwagą. Razem z Google chcemy utrwalać te postawy wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że dają one młodym ludziom mocne fundamenty do bycia bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami  i użytkowniczkami internetu przez całe życie.

Swoją pracę opieramy o wyniki badań. Sami również prowadzimy badania na temat skuteczności programu w rozwijaniu kompetencji cyfrowego obywatelstwa oraz specyfiki korzystania z sieci przez uczniów i uczennice z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Co oferujemy w programie?

Czego dowiesz się z programu?

Program Asy Internetu naprawdę działa!

Asy Internetu działają w ramach międzynarodowego programu Be Internet Awesome prowadzonego przez Google. Już od czterech lat dostosowujemy go do do potrzeb polskich szkół i przedszkoli, a od dwóch lat stanowimy wsparcie dla organizacji z  8 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Chorwacji, Czech, Grecji, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Więcej informacji o międzynarodowym wymiarze programu Be Internet Awesome znajdziesz na naszej stronie.

Co sądzą o Asach Internetu nauczyciele i nauczycielki, a także uczniowie i uczennice?

0 %
uczniów i uczennic biorących udział w programie uważa, że Asy Internetu przydają im się w codziennym korzystaniu z sieci
0 %
nauczycieli i nauczycielek uznaje treści zawarte w programie jako przydatne także podczas innych prowadzonych przez siebie zajęć
0 %
nauczycieli i nauczycielek potwierdza, że uczniowie i uczennice wracają do tematów omawianych w programie także po lekcji

Dzięki Asom Internetu od dwóch lat uczymy się łapać balans w użytkowaniu sieci. Na spokojnie wdrażamy, utrwalamy poznane programowe wartości. Zaproponowane działania edukacyjne uczą nas, dają czas na zabawę, pozwalają skorygować nasze zachowania. Realizujemy je w zaproponowanej formie, modyfikujemy i tworzymy własne, dlatego nigdy się nie nudzimy.

Barbara Ochmańska, nauczycielka realizująca program Asy Internetu

Kontakt

Paula Kielar
koordynatorka programu

Sabina Fik
młodsza koordynatorka