Obszary programowe

Wspieramy młodzież, nauczycielki i nauczycieli w pięciu obszarach tematycznych. W ramach działalności Fundacji Szkoła z Klasą prowadzimy różnorodne programy edukacyjne, które pomagają szkołom zmieniać się i dostosowywać do wymogów współczesnego świata. 

Angażujące środowiska uczenia się

Obszar angażujący środowiska uczenia obejmuje programy pozwalające na wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek. Pogłębisz wiedzę o tym, jak odkrywać potencjał w uczniach i uczennicach, a także jak budować w relacjach z nimi zaufanie i partnerstwo. Jednym z programów w tym obszarze jest Szkoła z Klasą, program realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Programy zakończone:

Kompetencje cyfrowe i medialne

W obszarze kompetencji cyfrowych i medialnych znajdują się programy, dzięki którym nauczysz się, jak lepiej przekazywać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w internecie. Pomagają młodym ludziom m.in. stać się odpornymi na dezinformację. Kierujemy je szczególnie do osób zagrożonych wykluczeniem, ale też do wszystkich, którzy chcą wzmacniać umiejętności lepszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z sieci. Materiały z tych programów stanowią wartościową wiedzę dla wszystkich współpracujących z dziećmi i młodzieżą.

Programy zakończone:

Krytyczne myślenie

Krytyczne myślenie to jedna z najważniejszych umiejętności we współczesnym świecie. W tym obszarze znajdują się programy, które zwracają uwagę na złożoność problemów, a dzięki metodom takim jak digital storytelling, pozwalają uczniom i uczennicom poznać inne perspektywy społeczne, polityczne i ekonomiczne. W tym obszarze znajdziesz nie tylko innowacyjne rozwiązania, które pomogą w pracy nauczycielskiej, ale także otrzymasz mnóstwo materiałów, które wspomagają dzieci i młodzież w nauce samodzielnego myślenia.

Programy zakończone:

Zdrowie psychiczne i fizyczne

W ramach obszaru zdrowia psychicznego i fizycznego pomagamy uczniom i uczennicom w dbaniu o dobrostan swój i innych. Dzięki naszym  programom pomożesz młodym ludziom lepiej radzić sobie ze stresującą rzeczywistością, a także budować spokój i pewność siebie. Materiały edukacyjne dotyczące zdrowia przydadzą się nie tylko do pracy z młodzieżą, ale zaopiekują także dobrostan nauczycieli i nauczycielek. Dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne pozwala uważniej zwracać uwagę na problemy i potrzeby młodzieży. 

Programy zakończone:

Wrażliwość społeczna i zaangażowanie obywatelskie

Wrażliwość społeczna i zaangażowanie obywatelskie to obszar, w którym znajdują się programy skierowane do szkół, do których dołączyły osoby z doświadczeniem migracji i uchodźctwa. Oferujemy Wam materiały edukacyjne i szkolenia online dotyczące kompetencji wielokulturowych. Dzięki realizacji tego obszaru nie tylko pomożesz uczniom i uczennicom w procesie integracji, a także wesprzesz ich w rozwijaniu ich potencjałów.  

Programy zakończone: