Rozmawiaj z Klasą

Rozmawiaj z Klasą to program, w którym przeprowadziliśmy dwa badania dotyczące zdrowia psychicznego w szkole: 

ilościowe „Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek” (2020 r.) oraz jakościowe „Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi?” (2021 r.) . Badania miały za zadanie pokazać, jaki jest stan wiedzy polskich nauczycieli i nauczycielek w zakresie reagowania na kryzysy psychiczne wśród uczniów i uczennic. Ich wyniki pomogły nam zmapować mocne strony i słabości polskiej szkoły w tym zakresie. Stały się też dla nas podstawą do dalszego rozwijania działań dotyczących dbania o zdrowie psychiczne i dobrostan w szkole oraz uczestniczenia w debacie na temat roli szkoły w tym obszarze.

Kontakt

Anna Nowacka 
koordynatorka programu

Agnieszka Krawczak–Chmielecka
dyrektorka programowa

Program finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Finansowanie

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności