Kontakt

Fundacja Szkoła z Klasą
ul. Śniadeckich 19
00-654 Warszawa

Adres do korespondencji oraz siedziba Fundacji:

Fundacja Szkoła z Klasą
pl. Konstytucji 2, domofon 100 (klatka 2)
00-552 Warszawa
(wejście od podwórka od ul. Marszałkowskiej)

Rachunek bieżący

Krokodyl z łapkami wzniesionymi do góry do gołębia, trzymającego w dziobie list.

Odwiedź nas!

Adres:

Fundacja Szkoła z Klasą
pl. Konstytucji 2, domofon 100 (klatka 2)
00-552 Warszawa
(wejście od podwórka od ul. Marszałkowskiej)