Szkoła z Klasą

Logo programu Szkoła z Klasą

Szkoła z Klasą jest programem z 20-letnią historią. Jego celem jest budowanie pozytywnego i inspirującego środowiska w szkole, które umożliwi uczniom i uczennicom wzmocnienie poczucia własnej

 wartości i sprawczości, rozwinie umiejętności współpracy oraz pomoże budować poczucie przynależności do społeczności szkolnej.

Wspólnie wprowadzamy do szkół innowacyjne metody pracy, takie jak tutoring rówieśniczy, design thinking, wystąpienia publiczne czy agile. Na zakończenie roku szkoła organizuje festiwal, który jest momentem świętowania oraz podsumowania całorocznych wysiłków uczniów i uczennic oraz ich opiekunów i opiekunek.

Udział w programie jest bezpłatny. Zapraszamy do niego zespoły składające się z min. dwóch nauczycieli lub nauczycielek. Zgłoszenie do programu dokonuje dyrektor lub dyrektorka wspierająca pracę zespołu.

Co oferujemy w programie?

Czego dowiesz się z programu?

Po wzięciu udziału w programie Szkoła z Klasą zauważyłam, że lekcje stały się ciekawsze, bardziej dynamiczne, a uczniowie chętniej biorą w nich udział.

nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie

Nauczyciele biorący udział w programie są bardziej otwarci na urozmaicenie zajęć i realizację dodatkowych projektów wzbogacających ofertę placówki. Uczniowie chętniej angażują się w działania, jeśli są sygnowane nazwą programu.

dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce

W dotychczasowych 20-stu edycjach wzięło udział:

0
szkół
0
uczniów i uczennic
0
nauczycieli i nauczycielek

Kontakt

Magdalena Plewowska-Semik
koordynatorka programu

Daria Rodzik
koordynatorka programu

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Organizatorzy:

Logo Fundacji Szkoła z Klasą

Finansowanie:

Logo PAFW