Fake kNOw More

Dezinformacja to ważny temat w dzisiejszym świecie. Warto pamiętać, że dotyczy nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzieży, w szczególności tych zagrożonych wykluczeniem. W programie Fake kNOw more skupiamy się na rozwijaniu samoświadomości młodych ludzi jako podstawy budowania odporności na dezinformację. Pokazujemy, jak emocje, ograniczenia językowe czy osobiste doświadczenia tworzą wewnętrzne uprzedzenia, które mogą uczynić nas bardziej podatnymi na fałszywe informacje.

Współpracujemy z edukatorami i edukatorkami z placówek wsparcia dziennego, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawczych oraz ze szkołami i nieformalnymi środowiskami edukacyjnymi. W ramach pilotażu programu testowaliśmy stworzone przez nas materiały i narzędzia, by udoskonalić je do realnych potrzeb użytkowników i użytkowniczek. Już wkrótce udostępnimy gotowy pakiet materiałów do pracy z młodymi ludźmi

Program prowadzimy międzynarodowo, stąd nasze materiały będą lokalizowane i promowane w krajach partnerskich: Hiszpanii, Rumunii i Czechach.

Co oferujemy w programie?

Czego dowiesz się z programu?

Kontakt

Aneta Ziemińska
koordynatorka programu

Projekt prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog (Polska), Fakescape (Czechy), Smilemundo (Hiszpania) i Adfaber (Rumunia) dzięki wsparciu EMIF zarządzanemu przez Calouste Gulbenkian Foundation.