Edukacja Inspiracja

logo edukacja inspiracja

W Edukacji Inspiracji wierzymy, że w każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę odgrywają mądrzy, uważni i inspirujący dorośli.

Doceniamy nauczycieli i nauczycielki poprzez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów, gdyż zależy nam na wychodzeniu poza schematy standardowych zajęć szkolnych. W ramach programu przyznajemy granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. Zapraszamy do Edukacji Inspiracji nauczycieli i nauczycielki z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, pracujących ze starszymi uczniami i uczennicami z klas 4-8 ze szkół podstawowych publicznych i społecznych.

Co oferujemy w programie

Czego dowiesz się z programu

W trakcie realizacji projektu nauczyłam się, iż zawsze mogę liczyć na lokalną społeczność, że to we wspólnych działaniach należy szukać możliwości do dalszych działań, że sama nie jestem w stanie wszystkiego robić, że należy oddać swobodę decyzji uczniom, podążać za ich pomysłami, bo wtedy angażują się w 100%. To właśnie oddanie swobody w metodzie pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności chciałabym wykorzystać w mojej dalszej pracy.

nauczycielka biologii z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie

Nauczyłam się odwagi, zresztą z każdym kolejnym projektem mam wrażenie, że jestem odważniejsza. Nie boję się wyzwań, potrafię radzić sobie ze strachem przed porażką i opuszczeniem strefy komfortu. Spokojnie podchodzę do nowych zadań i mam przekonanie, że dam radę. To bardzo dużo, jeśli chodzi o poczucie sprawczości w pracy, bo daje pewność siebie. Po prostu wzmacnia.

nauczycielka historii ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
0
tyle projektów powstało w programie Edukacja Inspiracja
0
tyle przeznaczyliśmy na realizację projektów
0
tyle uczniów i uczennic wzięło udział w projektach

Kontakt

Konrad Wysocki
koordynator programu

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.

Organizatorzy:

Logo Fundacji Szkoła z Klasą