Nauczyciel/ka 1 Klasa

Logo Nauczyciel/ka 1-klasa

W programie Nauczyciel/ka 1 klasa upowszechniamy takie podejście w nauczaniu wczesnoszkolnym, które skupia się na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy.

Równie ważnymi zagadnieniami są: budzenie radości z uczenia się, tworzenie zachęt do twórczego rozwiązywania problemów, osłabienie rywalizacji i jednowymiarowego oceniania, docenienie zabawy i wychowania fizycznego a także wyjście z edukacją poza mury szkoły.

Program promuje model uczenia według  10 kluczowych pól aktywności uczniów i uczennic. Siłą modelu jest jego prostota i wyrazistość, z jaką powtarza wymagania ogólne podstawy programowej dla klasy I. W Nauczycielu/ce 1 klasa nacisk kładziemy na metody nauczania (a nie treści) i zrozumiałe opisanie różnych aktywności dzieci. Stworzyliśmy model, który obejmuje 10 pól aktywności uczniów:

Model ten obejmuje także pola związane ze współpracą i uczeniem się dorosłych zaangażowanych w edukację wczesnoszkolną. Są to następujące pola aktywności:

  • oceniamy wspierająco/kształtująco 
  • współpracujemy z innymi nauczycielami 
  • współpracujemy z rodzicami i otoczeniem szkoły 
  • znamy prawo oświatowe

W programie Nauczyciel/ka 1 klasa od 2014 roku prowadzimy regularne działania:

  • kurs e-coachingowy
  • warsztaty stacjonarne
  • konferencje networkingowe 
  • platformę wymiany doświadczeń
  • dobre praktyki nauczycielskie
  • platformę materiałów edukacyjnych

Program realizowany jest we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Wspierany jest przez inne inicjatywy kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych, takie jak:

Edukacja I klasa

W programie wspomagamy bezpośrednio szkołę w tworzeniu środowiska współpracy w zespole edukacji wczesnoszkolnej w zakresie organizacji procesów nauczania i uczenia się oraz wspieramy nauczycieli i nauczycielki, wychowawców świetlic, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych, nauczycieli języków obcych, etyki i religii w zakresie metodyki wczesnoszkolnej. Szkołom oferujemy wsparcie metodyczne: kompleksowy program wspomagania

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy pilotażowe program kompleksowego wspomagania rozwoju szkół podstawowych dla 12 największych warszawskich podstawówek – EDUKACJA I KLASA. Wypracowane rozwiązania i dobre praktyki upowszechniamy w całej Polsce. Program realizowany był we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa oraz Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Matematyka I klasa

W programie MATEMATYKA I KLASA Opracowujemy rekomendacje dotyczące  aktywnego prowadzenia nauczania, opartego na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu najmłodszych uczniów, poszukiwaniu przez nich własnych strategii i rozwiązań oraz wnioskowaniu i dowodzeniu. Prowadzimy pokazowe lekcje, opracujemy filmy instruktażowe. Nauczycielom oferujemy wsparcie metodyczne (warsztaty i webinaria).

Do końca 2019 roku program Nauczyciel/ka 1 klasa był realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą. Od 2020 roku program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Program organizowany przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się”.