Klub Młodego Odkrywcy

Logotyp Klubów Młodego Odkrywcy w Gruzji

Wspieramy merytorycznie i logistycznie naszych partnerów w Gruzji, Ukrainie, a od tego roku również w Armenii, w zakładaniu i rozwijaniu Klubów Młodego Odkrywcy (KMO).

W ramach programu trenerki i opiekunowie KMO korzystają z bezpłatnych warsztatów i webinariów, bazy scenariuszy zajęć, a także mają okazję wymieniać się wiedzą i doświadczeniem oraz planować wspólne działania.

Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia, podczas których dzieci i młodzież wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów i opiekunek. Dzięki temu samodzielnie zdobywają wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset takich klubów. Młode osoby poznają odpowiedzi na pytania, dzięki własnemu zaangażowaniu i metodzie doświadczalnej. Ponadto mają szansę rozwijać jednocześnie wiele umiejętności i nabywać nowe kompetencje. Praca w klubie to również okazja do przekroczenia granic między przedmiotami szkolnymi i uświadomienia sobie, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy. Przedmiotem badań – zależnie od wieku dzieci – mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody w pobliskiej rzece.

Rozwijanie programu Klub Młodego Odkrywcy w krajach Partnerstwa Wschodniego rozpoczęło się w 2018 roku w Gruzji, gdzie nawiązaliśmy współpracę z Ilia State University. Obecnie działa tam już samodzielnie ponad 180 klubów. Od 2020 r. współpracujemy również z organizacjami w Ukrainie (Lviv Open Lab i Science Centre Ternopil), gdzie zostało założonych ponad 30 klubów. Od tego roku KMO rozwija się także w Armenii, gdzie wspierają nas Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan i Jinishian Memorial Foundation (JMF). W ramach wsparcia nowego kraju członkowskiego odbędą się szkolenia dla trenerów i trenerek, webinary i spotkania networkingowe. Materiały edukacyjne, w tym scenariusze zajęć KMO, zostaną przetłumaczone na język ormiański.

Projekt Kluby Młodego Odkrywcy w Ukrainie, w Gruzji i Armenii jest prowadzony przez Fundację Szkoła z Klasą. Partnerem merytorycznym projektu jest Centrum Nauki Kopernik – Koordynator Klubów Młodego Odkrywcy w Polsce, a strategicznym – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Gruzińskim liderem jest Ilia State University. Ukraińskimi liderami projektu są organizacje: Lviv Open Lab i Science Centre Ternopil, które na potrzeby projektu zawiązały Konsorcjum. Partnerami w Armenii są: Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan i Jinishian Memorial Foundation (JMF).

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse” administrowanego przez Fundację Civis Polonus.

Organizator:

Logo Fundacji Szkoła z Klasą

Partner merytoryczny:

logo Centrum Nauki Kopernik

Partner strategiczny:

Logo PAFW

Partnerzy zagraniczni:

publica helia university
Lviv Open Lab (Ukraina)
science centre tarnopol
byurakan astrophysical observatory logo
jinishian memorial foundation