W odpowiedzi na przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany prawa oświatowego, które zagrażają stabilności i niezależności oraz jakości pracy polskiej szkoły, sieć organizacji społecznych, stworzyła rekomendacje i propozycje konkretnych zmian w edukacji.

Wspólny głos organizacji społecznych w tej sprawie – w tym Fundacji Szkoła z Klasą – zebraliśmy w formie konkretnych propozycji i rekomendacji. Pokazujemy, jak tworzyć szkołę nowoczesną, demokratyczną, przyjazną dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Taką, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Chcemy rozmawiać o tym, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać, żeby polska edukacja odpowiadała na prawdziwe potrzeby młodych ludzi i na wyzwania XXI wieku.

Nasze pomysły na dobrą szkołę i rekomendacje dla władz oświatowych, samorządów lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektora i nauczycieli, rodziców i uczniów można znaleźć na stronie: www.organizacjespoleczne.org.pl

Zapraszamy do lektury i do składania podpisów, deklarujących poparcie!