9 i 10 czerwca w podwarszawskich Ząbkach odbędzie się konferencja „Model Nowoczesnej Szkoły”, która jest organizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Małego Powstańca. Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Szkoły i nauczyciele powinni korzystać z rozwiązań edukacyjnych, które z natury zachęcają lub ułatwiają nabycie umiejętności interdyscyplinarnych – mówi dyrektor placówki Tomasz Łukawski.

Podczas konferencji zostaną poruszone takie tematy, jak:

  • Idea Szkoły Umiejętności XXI wieku,
  • Model nauczania STEAM,
  • Jak i dlaczego uczyć programowania wg nowej podstawy programowej MEN,
  • Przykłady rozwiązań chmurowych w zarządzaniu placówkami oraz dydaktyce.

Nie zabraknie również warsztatów i laboratoriów, podczas których będzie można zobaczyć m.in. wykorzystanie innowacji pedagogicznych z zastosowaniem robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, aplikacji GARAGE BAND dla nauczycieli muzyki czy pracowni językowych Mentor.

Na szeroką skalę w szkole powinny być stosowane technologie jako wsparcie dla zaplanowanych procesów edukacyjnych, projektów i doświadczeń prowadzących do uzyskiwania umiejętności i kompetencji pojmowanych w sposób holistyczny – dodaje dyrektor.

Dwudniowe spotkanie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów oświaty oraz dla osób zainteresowanych modelem nauczania projektowego z TIK „w tle”.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.modelnowoczesnejszkoly.pl

Fundacja Szkoła z Klasą jest jednym z partnerów konferencji.