Materiały powstały w ramach projektu R-EU-Connected, którego celem jest edukacja europejska. 
Uczniowie wykonują zadania związane z Odą do radości. W efekcie przeprowadzonych warsztatów i zdobytych umiejętności mogą napisać i nagrać nową wersję hymnu UE na miarę XXI wieku.
Scenariusze zajęć zostały zróżnicowane i dostosowane do nauczania wszesnoszkolnego (klasy I-III) oraz klas IV-VI.