Rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji semestralnego kursu internetowego „Nauczyciel/ka I klasa”.  Bezpłatny kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Dla pozostałych zainteresowanych mamy przygotowaną ofertę komercyjną.

Zapisz się już dziś i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

TEMATYKA KURSU

W kursie pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak:

  • ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO (planowanie zajęć; określanie celów lekcji; dobór metod pracy do celów edukacyjnych i wychowawczych);
  • ZARZĄDZANIE KLASĄ (budowanie klasowej społeczności; zarządzanie zróżnicowaną klasą – od integracji do uczenia się we współpracy; wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczennic i uczniów)
  • UCZENIE SIĘ DZIECI (uczenie się we współpracy; monitorowanie przebiegu uczenia się i nauczania; trudnościami i strategie radzenia sobie z nimi);
  • OCENIANIE WSPIERAJĄCE (ocenianie wspomagające uczenie się dzieci)
  • UCZENIE PRZEZ ODKRYWANIE (rozbudzanie ciekawości I aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci)
  • WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SZKOŁY (współpraca z rodzicami, współpraca między nauczycielami; współpraca szkoły i społeczności lokalnej).

Czas trwania kursu: 12.02.2019 – 28.05.2019

DLACZEGO WARTO?

Kurs pokazał mi jak inaczej można podejść do lekcji. Przyznaje, że wymaga to ze strony nauczyciela ogromnego wysiłku. Co jest tego warte. Miło jest patrzeć, jak uczniowie dochodzą do pewnych wniosków sami. Jak cieszy ich samo odkrywanie.

Kurs pozwolił mi na wprowadzenie w klasie nowych form pracy, pozwolił mi przyjrzeć się jeszcze raz mojej pracy jako nauczyciela, zachęcił mnie do zastanowienia się nad tym, co jest ciekawe dla uczniów, a co ja im proponuję.

Jestem bardzo zadowolona z udziału w tym kursie, ponieważ dzięki niemu poszerzyłam swoją wiedzę na temat warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Miałam też możliwość „podpatrywania” warsztatu innych nauczycieli – bardzo ciekawe pomysły, metody pracy, sposoby integrowania zespołu klasowego itp.- to wszystko są cenne wskazówki do pracy z dziećmi. Myślę, że niektóre pomysły wcielę w życie w swojej klasie, inne zainspirowały mnie do dalszych poszukiwań, aby urozmaicać zajęcia lekcyjne. Niezwykle cenne były też dla mnie uwagi mojej mentorki, która wskazywała, co jest dobre w mojej pracy, co należy poprawić i jak dalej pracować.

Moja mentorka bardzo zmotywowała mnie do pracy. Jej pochwały i pozytywne komentarze sprawiły, że chciałam cały czas doskonalić swój warsztat pracy. Jestem młodym nauczycielem i bardzo potrzebowałam takiego wsparcia.

W zasadzie każdy moduł kursu był interesujący – bardzo dużo ciekawych wypowiedzi znalazło się w module powitalnym. Ciekawe rozwiązania na integrację zespołu klasowego oraz wskazówki do współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i nauczycielami były dla mnie bardzo cenne, bo mogę dzięki nim poszukiwać ciekawych rozwiązań do dalszej pracy w kolejnych latach.

Zdania na dobry początek dnia, rytuały – choć miałam już swoje, ale kurs dał mi inspirację do wprowadzenia kolejnych. Wprowadziłam czas dla uczniów na zadawanie nurtujących ich pytań – również inspiracja z kursu.

Kurs dostarczył wielu inspiracji do pracy z uczniami. Przykładowe elementy wspierające uczenie- metoda niepodnoszenia rąk, metoda świateł, praca w grupach, rozbudzanie ciekawości, budowanie społeczności klasowej, motywowanie uczniów.

Kurs polecam wszystkim moim kolegom i koleżankom nauczycielom. Był on dla mnie źródłem inspiracji i kopalnią wiedzy doświadczonych ludzi, nauczycieli z pasją.

Mocne strony kursu to przejrzysty układ, zadania „na miarę możliwości”, ciekawe materiały, możliwość współpracy z innymi nauczycielami, informacja zwrotna na temat wykonanego zadania, możliwość czytania sprawozdań innych osób w grupie.

Najbardziej odpowiadało mi to, że mogę „uczestniczyć” w kursie, gdy mam na to czas i chęci, nie muszę tracić czasu na dojazd. A druga mocna strona, to bardzo metodyczna i praktyczna tematyka modułów, ciekawe propozycje metod, ćwiczeń, rozwiązań. Następnego dnia można coś „zabrać” ze sobą do klasy. Z ciekawością czytałam też sprawozdania uczestników i wypowiedzi na forum, bo dawały mi możliwość zapoznania się z ciekawymi, dobrymi pomysłami, np. jak zachęcać dzieci do czytania.

DOBRE PRAKTYKI Z POPRZEDNICH LAT

W poprzednich edycjach kursu e-coachingowego – wspólnie z jego uczestnikami – wypracowane zostały dobre praktyki. We wszystkich dobrych praktykach kluczową rolę odgrywają przyjazna atmosfera, współpraca, ruch i zabawa. Wybraliśmy 26 dobrych praktyk, oto przykłady dwóch z nich.

  • Rytuał śniadaniowy: dzięki niemu uczniowie utrwalają swoją wiedzę o zdrowym śniadaniu. Nauczyciel wybiera z uczniami dzień, kiedy wszyscy siadają przy wspólnym stole. Prezentują innym swoje śniadanie i rozmawiają o zdrowym odżywianiu. Sprawdzają, czy ich śniadanie zgodne jest z piramidą żywieniową.
  • Rozwijanie ciekawości i uczenie przez odkrywanie: pamiętając o tym, że mózg dziecka uczy się poprzez zabawę i samodzielne działanie, że każde pytanie dziecka jest ważne a odpowiedzi należy poszukiwać wspólnie nauczyciel proponuje uczniom i uczennicom wspólną obserwację zjawiska mrozu. Uczniowie do naczynia wrzucają kilka kostek lodu, lekko je rozbijają tłuczkiem do mięsa, następnie dodają 3 łyżeczki soli i mieszają. Przelewają wodę do szklanek i obserwują powstałe zjawisko.