Mentorzy, nie asystenci społeczni (Słowenia)

W jednym z projektów do nakręcenia krótkich filmów o życiu młodych Romów, zaangażowano 6 młodych Romów i 6 innych nastolatków. Pomagali im specjaliści od scenariuszy, montażu czy dźwięku. Filmy pokazywano w całej Europie, a filmowe umiejętności młodych Romów ułatwiły im dalszą edukację i pracę.

Młodzież konsultuje (Włochy)

Pięć urzędów małych gmin oddało sprawę lokalnej polityki młodzieżowej w ręce organizacji pozarządowej, która zdecydowała, by do planowania zaprosić młodych ludzi, zwłaszcza tych z defaworyzowanych środowisk. Wkrótce powstała rada doradcza dla lokalnych samorządów “Consulta Giovanile”.

Klub Młodzieżowy życie (Irlandia)

Organizacja pozarządowa Foraige prowadzi od lat program włączający młodych mieszkańców miejscowości, w tym osoby które weszły w konflikt z prawem, w rozpoznawanie najbardziej palących problemów okolicy, a następnie ich rozwiązywanie ze wsparciem specjalistów z różnych dziedzin (np. od terenów zielonych czy pomocy seniorom).

Centrum  Niebieskie Wzgórze (Szwecja)

Centrum Blue Hill to miejsce spotkań i edukacji dla 250 młodych ludzi, których rodziny w ostatnich latach wyemigrowały do Szwecji. Pracownicy centrum wspierają młodych w odkrywaniu własnych pasji i talentów, a także – m.in. korzystając z wzajemnego uczenia się – uzupełniają kompetencje potrzebne w szukaniu pracy.

Zdrowie seksualne kobiet (Cypr)

Lokalna organizacja społeczna we współpracy z instytucjami samorządowymi prowadzi warsztaty dla mieszkających na wsi dziewcząt i młodych kobiet, edukując je w dziedzinie ich  praw i wolności – przede wszystkim praw rozrodczych, zdrowia seksualnego oraz równouprawnienia w pracy.

Teraz młodzi  (Słowacja)

W miejscowości Giraltovice młodzi ludzie rozwijają swoje kompetencje obywatelskie, dowiadują się, jak działa lokalne prawo, uczą się komunikacji i negocjacji w sprawach publicznych. Organizują spotkania z kandydatami w lokalnych wyborach samorządowych i tworzą listy osób, które uwzględniają potrzeby młodych ludzi w swoich wyborczych programach.

Imigranci pracują z imigrantami (Niemcy)

Młodzi imigranci uczestniczą w warsztatach i seminariach, przygotowujących ich do roli liderów organizacji i ruchów młodzieżowych zajmujących się integracją osób, które niedawno przybyły do Niemiec. Uczą się podejmowania decyzji, projektowania programów społecznych i skutecznego zarządzania nimi.

Przeciw przemocy w szkole (Austria)

Wolontariusze i wolontariuszki uczęszczający do szkół austriackich są szkoleni w zakresie mediacji rówieśniczej, tak by pomóc zapobiegać przemocy w szkole. Pomagają znaleźć sposoby rozwiązywania konfliktów oraz przełamywania barier między “swoimi” i “obcymi”, pełnią także rolę “punktów kontaktowych” dla kolegów i koleżanek z okolicznych szkół.

Przeciw wandalizmowi (Luksemburg)

Nastolatki żyjące na co dzień w “trudnej dzielnicy” zajęły się problemem niszczenia wspólnego mienia i budynków w ich okolicy przez młodych ludzi. Kilkanaście osób nakręciło filmy i nagrało o tym piosenkę – wcześniej rozmawiali z kierowcami autobusów, policjantami, właścicielami lub zarządcami budynków, a także ze swoimi rówieśnikami o tym, w jakich sytuacjach dochodzi do wandalizmu i jak można sobie z tym radzić.  

Zamienić nieużytek miejski w teren sportowy (Belgia)

Korzystając z pomocy street-workerów z organizacji społecznej Dynamo, młodzi ludzie z imigranckiej dzielnicy Brukseli zamienili nieużywany przez nikogo i zaniedbany teren w swój “Mały Park” – otwarty w dzień i w nocy teren sportowy do gry w piłkę nożną i siatkówkę. Organizowali spotkania z mieszkańcami, przeprowadzili badanie opinii, kontaktowali się z władzami lokalnymi, wspólnie podejmowali decyzje, co i jak zrobić na tym terenie, a następnie zachęcali innych do włączenia się do pracy.

Kącik dla młodych w bibliotece (Bośnia)

Biblioteka miejska w Zavidovici od kilku lat prowadzi program dla młodych ludzi, nastawiony nie tylko na rozwijanie ich czytelniczych pasji, ale także dodatkową edukację nieformalną w dziedzinie nowych mediów. Młodzież korzysta ze specjalnego pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy i filmowy oraz opieki przeszkolonych pracowników biblioteki.

Miejsce dla seniora – bez murów (San Francisco, USA)

Senior Center Without Walls to nieodpłatna sieć wsparcia dla ludzi powyżej 60 roku życia, która umożliwia uczestnictwo w ciekawych i różnorodnych zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i towarzyskich bez wychodzenia z domu – przez telefon lub internet. Założyło ją kilkoro seniorów-wolontariuszy, teraz do sieci należy ponad 1000 osób z całych Stanów Zjednoczonych.