Co zrobić, żeby ze szkoły nie chciało się wychodzić? Na to pytanie niedawno szukaliśmy odpowiedzi wspólnie z nauczycielami z 8 warszawskich placówek. To właśnie w ich gronie otworzyliśmy drugą edycję programu Zaprojektuj szkołę. Aktywni, zaangażowani, pomysłowi i otwarci na zmiany – tacy są tegoroczni uczestnicy. Po 6 godzinach spędzonych razem wiemy, że to będzie świetny rok wspólnych przedsięwzięć projektowych. I choć na koniec nauczycielom towarzyszyły zarówno: ciekawość, nadzieja, obawa i radość, to optymistycznie patrzymy na przyszłe działania w szkołach. 

Szkolenie otwierające odbyło się 18 października w Warsztacie Warszawskim na Placu Konstytucji 4. Wydarzenie łączyło elementy spotkania seminaryjnego i warsztatów. Naszym celem było wprowadzenie uczestników w temat przestrzeni edukacyjnych i przygotowanie ich do aktywnej współpracy z uczniami w obszarze kreowania i modernizacji ich własnych przestrzeni w szkole. 

W pierwszej części spotkania, prowadzonej przez zespół Fundacji Szkoła z Klasą, wprowadziliśmy nauczycieli w założenia programu, harmonogram działań i kluczowe wartości. W Zaprojektuj szkołę zależy nam na budowaniu zespołu, dlatego podczas szkolenia nie mogło zabraknąć poznania się i integracji. Następnie przedstawiliśmy dobre praktyki z poprzedniej edycji programu i wskazówki do dalszych działań. Cieszymy się bardzo, że w projekcie biorą udział również dwie szkoły z poprzedniego roku, gdyż ich doświadczenia i uwagi są dla nas bardzo cenne, a ponadto pokazują, że każda zmiana to proces, na który warto poświęcać swój czas.

W części szkoleniowej najpierw rozmawialiśmy o różnych przestrzeniach edukacyjnych. Warsztat prowadzony przez Dariusza Śmiechowskiego, wybitnego architekta i wykładowcę ASP w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz), pokazał różne podejścia do szkolnych wnętrz. Uczestnicy w podgrupach pracowali nad aranżacjami wybranych przestrzeni i znalezieniem najlepszych rozwiązań architektonicznych. Wielkim odkryciem stał się „interaktywny dywan” i wielopoziomowe sale.

Po przerwie obiadowej rozpoczęliśmy przygotowania do prowadzenia otwartego dialogu z uczniami – bo to przecież oni mają być w centrum zarządzania zmianą. Warsztat z podstawowych technik partycypacyjnych prowadzony przez Ewelinę Bartosik, trenerkę i edukatorkę, zainspirował nauczycieli do różnych form włączania swoich podopiecznych w działania. Część osób zadeklarowała, że już od przyszłego tygodnia rusza na spacer badawczy po szkole.

Tymczasem już od listopada wchodzimy w kolejny etap działań – przed nami warsztaty z diagnozy potrzeb z uczniami. Już nie możemy doczekać się, aby poznać, które przestrzenie zdaniem dzieci i młodzieży powinny w tym roku ulec zmianie.

ZAPROJEKTUJ SZKOŁĘ: szkolenie otwierające

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy dla szkół wszystkich poziomów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie 2013-2020” oraz programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.