W ramach programu Razem w Klasie możecie skorzystać z możliwości rozwoju swoich umiejętności w obszarze wielokulturowości w środowisku szkolnym. Czekają na Was darmowe kursy online Fundacji Szkoła z Klasą, które możecie znaleźć na naszej stronie, a po ich ukończeniu otrzymacie certyfikat. W naszych kursach e-learningowych zawarliśmy dużo wiedzy na tematy związane z wielokulturowością w szkole, integracją dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, nauce poprzez zabawę, a do tego oferujemy ciekawe materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas lekcji.

Darmowe kursy online

Dostępne na naszej stronie szkolenia i kursy online są całkowicie bezpłatne dla nauczycieli i nauczycielek, rodziców oraz edukatorów i edukatorek. Kursy kończą się certyfikatem, a jego wystawienie również jest darmowe. Jeżeli interesuje Was kwestia wielokulturowości w szkole i tematy związane z programem Razem w Klasie, to polecamy wziąć udział w poniższych szkoleniach e-learningowych.

Od klasy wielokulturowej do międzykulturowej

Kurs oferuje unikalne spojrzenie na strategie adaptacyjne osób z doświadczeniem uchodźczym w nowych klasach. Analizuje, z jakich źródeł wynikają ich postawy i zachowania, biorąc pod uwagę zarówno kulturowe jak i indywidualne konteksty. Kurs skupia się także na procesie adaptacji do nowej sytuacji uczniów z Polski oraz na wyzwaniach, przed którymi stają nauczyciele i nauczycielki. Przedstawia różne etapy adaptacji oraz metody, które sprzyjają integracji, podkreślając istotę budowania relacji międzykulturowych.

Język wspiera integrację. Jak mówić, żeby trafiać do wszystkich dzieci?

Kurs eksploruje pojęcie języka włączającego, analizując jego cechy i skutki. Przygląda się różnorodnym formom języka, które nie tylko nie wykluczają, ale również wspierają integrację. Omawia, jak unikać stereotypizowania w języku, podkreślając potrzebę zachowania pluralizmu i szacunku w środowisku szkolnym. Kurs przedstawia konkretne strategie, jak wprowadzać język włączający do szkoły, aby skutecznie wspierać integrację wszystkich uczniów i uczennic.

Trudności z dyscypliną w klasie wielokulturowej

Kurs analizuje etapy akulturacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa. Skupia się na praktycznych aspektach, pomagając pedagogom i pedagożkom szkolnym analizować trudne zachowania uczniów związane z procesem akulturacji. Kurs podkreśla znaczenie równowagi między wsparciem a wymaganiami, zachęcając do przywrócenia uczniom i uczennicom sprawczości. Poprzez przedstawienie skutecznych praktyk i unikania pewnych błędów, kurs wskazuje na drogę do budowania pozytywnych wzorców zachowań w klasie.

Uczyć się czy bawić? O roli zabawy w edukacji

Zabawa to nie tylko przyjemność, ale także skuteczne narzędzie edukacyjne. Kurs przybliża definicję zabawy i jej funkcję w procesie nauczania. Analizuje korzyści płynące z wprowadzania elementów zabawy podczas zajęć, podkreślając rozwój umiejętności społecznych i kreatywności. W kontekście argumentów za i przeciw wykorzystywaniu zabawy w szkole, kurs obejmuje perspektywy socjologiczne i psychologiczne. Oferuje praktyczne wskazówki, jak budować atmosferę klasy sprzyjającą zabawie, równocześnie wspierając proces edukacyjny.

Program Razem w Klasie

Kursy e-learningowe powstały w ramach programu Razem w Klasie. Program ten był realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą w latach 2022/2023 i skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wspierał pracę w klasie, do której dołączają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.

W Razem w Klasie koncentrowaliśmy się na tworzeniu przyjaznego i integracyjnego środowiska, które będzie wspierające dla każdego ucznia i uczennicy. Uważamy, że szkoła może być przestrzenią, w której każda młoda osoba, bez względu na pochodzenie i trudne doświadczenia, może pielęgnować swoje talenty i posiadać równe szanse rozwoju. Dlatego też stworzyliśmy szkolenia online bazujące na doświadczeniu naszych trenerów i trenerek oraz osób pracujących na co dzień w środowiskach wielokulturowych. Zachęcamy do korzystania.