Działania w ramach programu Włączeni 2.0 w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji w Wilanowie dobiegły końca. Po serii spotkań coachingowych dla kadry i warsztatach z diagnozy potrzeb, przyszedł czas na kluczowe wydarzenie – konsultacje społeczne z młodzieżowymi ekspertami. 

Na wydarzenie zostali zaproszeni członkowie młodzieżowej rady dzielnicy Wilanów, uczniowie pobliskiej szkoły i mieszkańcy. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie Młodzieży charakteru i potencjału Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11. „Chcieliśmy, aby możliwości tego miejsca i jego oferta były jak najbardziej nakierowane na potrzeby, pomysły i wizje młodzieży. Wiemy, że najlepsze koncepcje tworzą się w oparciu o partycypacyjny model działania, dlatego tak nam zależało na włączeniu młodych ludzi na zasadach partnerskich” – to wniosek wypracowany przez kadrę Centrum.

Warsztaty zaczęliśmy tzw. spacerem badawczym, na którym poznaliśmy przestrzeń Centrum i przedstawiliśmy jej możliwości. Dzięki uprzejmości pracowników, udało nam się zwiedzić również te niedostępne na co dzień pomieszczenia. Następnie przeprowadziliśmy wspólnie diagnozę potrzeb w oparciu o narzędzia Design Thinking – zdefiniowaliśmy grono odbiorców oraz czym się ono charakteryzuje, pomyśleliśmy nad ofertą spójną z młodzieżowymi oczekiwaniami, zastanowiliśmy się nad tym, jak wypromować miejsce i przyciągnąć do niego młodzież. Spotkanie zamknęliśmy wspólnym wypracowaniem banku pomysłów do potencjalnego zrealizowania przez młodzież w partnerstwie z Centrum Kultury Wilanów.

Młodzież zaczęła już pracować nad organizacją występów artystycznych, myśli o współpracy z aktywnymi  seniorami i założeniu swojego własnego klubu czytelnika.