Włączeni

Fundacja Szkoła z Klasą serdecznie zaprasza warszawskie instytucje pracujące z młodzieżą do udziału w nowym, darmowym projekcie „Włączeni”.

Projekt „Włączeni” pomoże warszawskim instytucjom współpracującym z młodzieżą, które chcą otworzyć się na partycypacyjny model działania, zaangażować młodzież w tworzenie swojej oferty i współdecydowanie o życiu instytucji. Chcemy, aby projekt otworzył instytucje na dialog i współpracę. Naszym celem jest wsparcie kadry instytucji miejskich w dialogu z młodzieżą oraz zwiększenie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności młodych ludzi za zajęcia, w których uczestniczą i życie placówek, z których oferty korzystają. Do udziału w projekcie zapraszamy warszawskie szkoły, instytucje pracujące z młodzieżą związane z kulturą, sportem, rekreacją i zdrowym stylem życia oraz jednostki o profilu opiekuńczym, wychowawczym lub pomocowym.

CO OFERUJEMY W PROJEKCIE?

 • dwudniowe seminarium dla kadry instytucji współpracujących z młodzieżą (10 – 11 maja 2017r.), podczas którego pomożemy instytucjom przygotować się na nowe formy pracy z młodzieżą, pokażemy dobre przykłady partycypacji młodych w codziennym życiu placówek oraz zapoznamy uczestników z podstawowymi technikami partycypacyjnymi;
 • warsztat z diagnozy potrzeb wspólny dla dorosłych i przedstawicieli młodzieży, oparty na metodzie design thinking (projektowania myślenia); podczas warsztatu uczestnicy dokonają diagnozy potrzeb swojej instytucji i wspólnie zaplanują działania;
 • wybór jednej z czterech Ścieżki Działania, w oparciu o którą instytucja zrealizuje swój projekt:
  • Budżet partycypacyjny dla początkujących: zrób pierwszy krok w zmienianiu przestrzeni;
  • Młodzież w działaniu: dzień kierowany przez młodzież;
  • Pokażmy się: strona internetowa i media społecznościowe w rękach młodzieży;
  • Mamy władzę: samorządy młodzieży współtworzące ofertę instytucji;
 • warsztat z ekspertem dla każdej z instytucji;
 • wsparcie coachingowe w realizacji projektu dla każdej z instytucji.

W prace zaangażujemy czteroosobowe Zespoły Projektowe składające się z pracowników placówek oraz Zespoły Młodzieżowe (przynajmniej 15 osób związanych z każdą z instytucji). Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz on-line.

 

W projekcie weźmie udział osiem warszawskich instytucji. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt Włączeni realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.