obrazem 

Sześć szkół i sześć różnych rozwiązań dotyczących zmian w przestrzeni edukacyjnej. Taki jest efekt projektu Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły.

Przez ostatnie miesiące pomagaliśmy warszawskim szkołom zaprojektować na nowo przestrzeń edukacyjną i poprawić funkcjonowanie w trzech obszarach: fizyczno-architektonicznym, wirtualno-technologicznym oraz społecznym. To było nie lada wyzwanie – każda placówka miała oczywiście inne potrzeby i priorytety. Jednak każdej udało się wypracować konkretne rozwiązanie i – co więcej – wprowadzić je w życie.  

Wyzwanie podjęło z nami sześć warszawskich szkół. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

  1. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. St. Noakowskiego wypracowało koncepcję wewnętrznej identyfikacji wizualnej szkoły, która ma pomóc korzystać z infrastruktury budynku szkolnego oraz zaplanowało zmianę numeracji sal budynku.
  2. VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego pracowało nad projektem nowego wystroju stołówki szkolnej oraz nad zasadami, które miały w stołówce obowiązywać.  
  3. Szkolną stołówką oraz salami świetlicowymi i korytarzami zajęła się także społeczność Szkoły Podstawowej nr 94 im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zespół projektowy zebrał potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie wspólnie użytkowanych przestrzeni i wspólnie wypracował rekomendacje dla remontu.
  4. Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima wypracowała koncepcję remontu korytarza szkolnego, przestrzeni wokół wejścia do szkoły oraz gabinetu dyrekcji.
  5. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego zajęła się zmianami w szatniach i na szkolnej świetlicy.
  6. Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków podjęła się pracy w obszarze witrualno-technologicznym. Uczniowie wraz z nauczycielami przeanalizowali sposoby korzystania z internetu i znajomość zasad bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli i zapoznali się z tematyką praw autorskich oraz bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Na koniec wspólnie zaplanowali szkolne zasady korzystania z sieci.

Jak pracowaliśmy ze szkołami?

W każdym wypadku zaczynaliśmy od indywidualnej diagnozy najpilniejszych potrzeb i problemów – nie chcieliśmy na siłę wprowadzać jednego rozwiązania, odpowiedniego dla wszystkich. Następnie towarzyszyliśmy zespołom szkolnym w procesie zmian angażując ekspertów i specjalistów z wybranych przez szkoły dziedzin.

Zaczęliśmy od seminarium otwierającego, podczas którego udało się zdiagnozować najważniejsze potrzeby i problemy każdej z 6 szkół. Dzięki temu, że wzięli w nim udział dyrektorzy, nauczyciele, a nawet uczniowie – słowem, wszyscy, którzy są zainteresowani codziennym funkcjonowaniem szkoły – każdy zespół wyszedł ze spotkania z konkretnym pomysłem. Uczestnicy wspólnie obszary, nad którymi mieli dalej pracować i przygotowali ramowy plan działań.

Kluczowym elementem projektu były warsztaty w szkołach z wybranym ekspertem . Dzięki temu, że nie narzuciliśmy żadnej ze szkół tematu szkolenia, spotkania odpowiadały na realne potrzeby placówek.

Do każdej ze szkół przyjechali eksperci z wybranego przez nią obszaru: architektonicznego, technologicznego. Wspólnie z uczestnikami przedyskutowali potrzeby, rozważyli możliwości i zaplanowali zmiany.

Na koniec, po szkoleniach każda placówka skorzystała z konsultacji i otrzymała od naszych ekspertów pakiet konkretnych rekomendacji.

 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym i z niecierpliwością czekamy na efekty działań i remontów!

 

Projekt Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły był finansowany ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.