Fundacja Szkoła z Klasą serdecznie zaprasza warszawskie szkoły do udziału w nowym, darmowym projekcie „Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły”.

Projekt pomoże szkołom wprowadzić niskobudżetowe zmiany w przestrzeni edukacyjnej odpowiadające na specyficzne potrzeby uczniów i nauczycieli. Będziemy pracować nad poprawą funkcjonowania szkoły w trzech obszarach: fizyczno-architektonicznym, wirtualno-technologicznym oraz społecznym.

CO OFERUJEMY W PROJEKCIE?

  • seminarium prowadzone metodą design thinking podczas którego pomożemy Państwu zdiagnozować najpilniejsze potrzeby i problemy szkoły. Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w godzinach 14:00-18:00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4 w sali nr 117 (budynek B)
  • 1 szkolenie z wybranego przez szkołę obszaru. Szkolenie prowadzone będzie na terenie szkoły przez eksperta z wybranego przez szkołę obszaru i skierowane będzie do całego zespołu, który zajmie się wprowadzaniem zmiany w szkole (zespół może być złożony z nauczycieli, dyrekcji, ale także uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły).
  • możliwość dalszych konsultacji online z wybranym przez szkołę ekspertem.
  • darmowe publikacje i poradniki z zakresu zmiany przestrzeni edukacyjnej opracowane przez międzynarodowe grono specjalistów z Polski, Niemiec i Szwecji.

Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez praktyków specjalizujących się w zmianach w edukacji, specjalistów od metody design thinking, a także przez wybitnych ekspertów od otwierania przestrzeni edukacyjnej: architektów, ekspertów od nowych technologii, metodyków nauczania, pedagogów. Wszystkie szkolenia stacjonarne odbędą się jeszcze w 2016 roku, ale rozpoczęty proces zmiany w szkole może (i powinien) toczyć się dalej.

Z serii darmowych szkoleń, warsztatów oraz konsultacji online będzie mogło skorzystać jedynie sześć warszawskich szkół. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy katarzyna.gorkiewcz@szkolazklasa.org.pl w tytule maila wpisując „Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły – zgłoszenie” a w treści podając dane szkoły (pełną nazwę, adres, poziom edukacyjny) oraz imię i nazwisko, e-mail oraz telefon osoby do kontaktu.

Projekt finansowany jest przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Sale na seminarium otwierające została udostępniona przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

Logotyp Biura Edukacji m.st Warszawy z informacją o finansowaniu projektu