„Nauczyciel/ka I Klasa” to program, który upowszechnia takie podejście w nauczaniu wczesnoszkolnym, które skupia się na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy.

Równie ważnymi zagadnieniami „edukacji pierwsza klasa” są: budzenie radości z uczenia się, tworzenie zachęt do twórczego rozwiązywania problemów, osłabienie rywalizacji i jednowymiarowego oceniania, docenienie zabawy i wychowania fizycznego a także wyjście z edukacją poza mury szkoły.

Program promuje model uczenia według  10 kluczowych pól aktywności uczniów i uczennic. Siłą modelu jest jego prostota i wyrazistość, z jaką powtarza wymagania ogólne podstawy programowej dla klasy I. W „Nauczycielu/ce I klasa” nacisk kładziemy na metody nauczania (a nie treści) i zrozumiałe opisanie różnych aktywności dzieci. Stworzyliśmy model „edukacji pierwsza klasa”, który obejmuje 10 pól aktywności (pola zobrazowane na zdjęciu zamieszczonym powyżej)

 

W programie „Nauczyciel/ka I klasa” od 2014 roku prowadzimy regularne działania:

  • kurs e-coachingowy
  • warsztaty stacjonarne 
  • konferencje networkingowe (relacja z konferencji 2016)
  • platformę wymiany doświadczeń (blog programu)
  • dobre praktyki nauczycielskie
  • platformę materiałów edukacyjnych

Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Wspierany jest przez inne inicjatywy kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych, takie jak: EDUKACJA i KLASA


EDUKACJA I KLASA

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy pilotażowy program kompleksowego wspomagania rozwoju szkół podstawowych dla 12 największych warszawskich podstawówek – „Edukacja I klasa”. Wypracowane rozwiązania i dobre praktyki upowszechniamy w całej Polsce.

W programie „Edukacja I klasa” wspomagamy bezpośrednio szkołę w tworzeniu środowiska współpracy w zespole edukacji wczesnoszkolnej w zakresie organizacji procesów nauczania i uczenia się oraz wspiera nauczycieli i nauczycielki, wychowawców świetlic, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych, nauczycieli języków obcych, etyki i religii w zakresie metodyki wczesnoszkolnej.

Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa oraz Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.