Witaj w magicznym świecie Asów Internetu – Rozsądnego, Uważnej, Silnej, Życzliwego i Odważnego! Ci (super)bohaterowie i bohaterki wprowadzą Twoich uczniów i uczennice w świat internetu i wartości i pokażą, jak ważne są relacje z samym sobą i z drugim człowiekiem. Opowiadania napisał Przemysław Staroń (Nauczyciel Roku 2018), a zostały one uzupełnione ilustracjami Marty Zabłockiej (życie-na-kreskę) oraz pytaniami do refleksji i zadaniami do pracy w klasie i poza nią, które przygotowały: Marta Florkiewicz-Borkowska (Nauczycielka Roku 2017), Marta Zabłocka i Agnieszka Krawczak-Chmielecka (Fundacja Szkoła z Klasą).

 

Materiał powstał w ramach programu Asy Internetu prowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasą i Google.