Weź udział

Obecnie prowadzimy rekrutację do konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu, szczegóły w zakładce: Przestrzenie Dobrostanu

Jak wziąć udział w programie?

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, żeby otrzymać materiały.
  • Weź udział razem z minimum jedną osobą ze swojej szkoły w dwóch szkoleniach online wprowadzających do pracy z materiałami (dostępnych na platformie kursowej). 
  • Pracuj z uczniami i uczennicami z wykorzystaniem naszych materiałów!


*
Zapraszamy do udziału w programie Razem w Klasie także biblioteki, świetlice środowiskowe, domy kultury i inne placówki, w których młodzi ludzie uczą się i spędzają czas.

Harmonogram

  • Rekrutacja do programu Razem w Klasie prowadzona jest w sposób ciągły. 
  • Zgłoś swoją szkołę w dowolnym momencie roku szkolnego, a otrzymasz paczkę z materiałami w ciągu 3 tygodni od daty potwierdzenia udziału szkoły w programie.

Na kilka dni przed otrzymaniem paczki z materiałami edukacyjnymi otrzymasz wiadomość z informacją o przesyłce.

Czerwiec 2022 – październik 2023 –  rekrutacja do programu.

Wrzesień 2022 – marzec 2023 – pierwszy pakiet materiałów edukacyjnych dotyczący integracji w wielokulturowej klasie. 

Wrzesień 2022 – październik 2022 – szkolenie online przygotowujące do pracy z materiałami z pierwszego pakietu.

Styczeń 2023 – kwiecień 2023 – pierwszy i drugi etap rekrutacji do konkursu grantowego na zmianę przestrzeni szkolnej.

Kwiecień 2023 – październik 2023 – realizacja projektów na zmianę przestrzeni przez szkoły z grantem Razem w Klasie.

Kwiecień 2023 – październik 2023  – drugi (lub pierwszy i drugi razem) pakiet materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb zgłaszanych przez szkoły uczestniczące w programie i szkolenia online przygotowujące do pracy z drugim pakietem materiałów.

Październik 2022 – październik 2023 – możliwość udziału w dopasowanych do potrzeb szkoły, dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych warsztatach i indywidualnych formach wsparcia z naszymi doświadczonymi trenerami i trenerkami edukacji wielokulturowej.

Wrzesień 2023 – październik 2023 – webinary na temat wyzwań klas wielokulturowych.

FAQ

Nie, udział w programie Razem w Klasie jest całkowicie bezpłatny.

Przesyłane do szkół paczki zawierają gotowe propozycje ćwiczeń i narzędzia (np. karty lub piłeczki sensoryczne) wspierające budowanie poczucia przynależności i bezpieczeństwa w międzykulturowej klasie. Pierwszy pakiet ukierunkowany jest na integrację w klasach, do których dołączają dzieci lub młodzież z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Drugi pakiet materiałów przygotowany jest w oparciu o potrzeby zgłaszane przez nauczycieli i nauczycielki uczestniczące w programie. Tematyka ukierunkowana jest na przełamywanie bariery językowej, radzenie sobie ze stresem i zabawę w edukacji, co odpowiada na trudności, z którymi mierzą się uczniowie i uczennice, a także kadra nauczycielska pracująca w wielokulturowych klasach.

Paczki z materiałami wysyłane są do szkół do 3 tygodni od momentu zgłoszenia do programu. Na kilka dni przed otrzymaniem paczki wysyłany jest mail z informacjami.

Nie, program nie wymaga sprawozdawczości, jednak prowadzimy na bieżąco ewaluację naszych działań. Będziemy prosić o informacje dotyczące liczby uczniów w szkole w podziale na uczniów polskich i ukraińskich, wiek i płeć oraz o procentowe określenie liczby uczniów z niepełnosprawnościami. Będziemy wykorzystywać formularze ewaluacyjne do sprawdzenia efektywności i jakości oferowanych form wsparcia, a także do osób chętnych zwrócimy się z prośbą o udział w pogłębionym badaniu.

Tak, do udziału w programie mogą zgłosić się również placówki, do których obecnie nie uczęszczają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.