Centrum Myśli Jana Pawła II to instytucja kultury m.st. Warszawy – miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, który w sposób różnorodny, bogaty i twórczy przybliża nauczanie Papieża. W ramach naszych działań podejmujemy aktywny dialog ze światem artystycznym w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym i opiniotwórczym, budując w ten sposób papieski think-tank. Kształtujemy liderów, w których zaszczepiamy ideę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne i drugiego człowieka. Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje praca ze Stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II i wolontariuszami młodzieżowymi, w których rozwijamy odpowiedzialność i poczucie wpływu przez współpracę przy rozmaitych projektach społecznych i kulturalnych.

Naszą pracę ze Stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II opieramy na tym, aby powierzać Stypendystom odpowiedzialne zadania, a jednocześnie wspierać ich w tych wyzwaniach. Coś, co chcemy udoskonalić, to dobry balans między dawaniem autonomii a mądrym prowadzeniem, towarzyszeniem. Zależy nam również na tym, aby młodzież, a zwłaszcza współpracujący z nami wolontariusze mieli realny wpływ na działania naszej instytucji, mieli w niej swoje miejsce, swoją przestrzeń. Pragniemy skupiać u nas młodych ludzi nie tylko przy dużych wydarzeniach (czyli raz na jakiś czas), lecz także na co dzień, czyli wpisać inicjatywy młodzieżowe w metodę działania naszej instytucji. Dlatego właśnie naszym potrzebom najbardziej odpowiada ścieżka „Mamy władzę: czyli młodzież angażuje się we współtworzenie oferty instytucji”.

Na pierwszym spotkaniu coachingowym wspólnie z kadrą definiowałyśmy obszary do współpracy, które byłyby im najbardziej przydatne. Okazało się, że ze wszystkich działań młodzieżowych, wolontariat jest tym miejscem, gdzie zdecydowanie przydało się wsparcie oferowane w ramach programu Włączeni 2.0.

Naszym celem zdefiniowanym podczas spotkania coachingowego było odsłuchanie od wolontariuszy ich pomysłów i postrzegania instytucji oraz próba zastanowienia się nad tym, jak zbudować silny zespół wolontariuszy i sprawić, aby mogli  jak najlepiej realizować zarówno projekty jak i siebie samych.

Na warsztatach z diagnozy potrzeb wolontariusze pracowali nad stworzeniem persony, która by ich charakteryzowała. Wszyscy byli zgodni co do tego, że chcą pracować na wartościach, ich motywacją jest czynienie dobra, chcą budować relacje z innymi osobami skupionymi wokół CMJP2.

Pomysły na rozwój wolontariatu również były spójne i powtarzały się zarówno po stronie kadry jak i wolontariuszy co pokazuje, że mają takie same potrzeby. Wszystkim marzy się przestrzeń „gabinet” dla wolontariuszy, wspólne wyjścia, możliwość realizowania autorskich projektów oraz spotkania integracyjne. Młodzi deklarowali również, że chcieliby nauczyć się profesjonalnej komunikacji i promocji w mediach społecznościowych aby zacząć pokazywać swoje działania w internecie i docierać do jeszcze większej grupy ludzi. Wolontariusze uczestniczyli w warsztacie eksperckim z zakresu promocji i budowania marki w mediach społecznościowych. Działania będą wdrażać w 2019.