W inauguracyjnej edycji Laboratorium Szkoły z Klasą planujemy pracować nad ogólnoszkolnym działaniem (aktywnością, akcją, wydarzeniem), które pozwoli zintegrować społeczność szkolną. Do współpracy zaprosimy ok. 10 szkół, które:

  • przyjęły uczniów i uczennice z Ukrainy,
  • chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu pracy w wielokulturowej klasie oraz edukacji włączającej dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji i uchodźstwa,
  • mają gotowość pracować i rozwijać się ze wsparciem ekspertek i ekspertów.

Do udziału zapraszamy zespół reprezentujący szkołę. Jego zgłoszenia dokonuje dyrektor(ka) szkoły lub osoba przez niego/nią wskazana. Do wypełnienia formularza potrzebne będą dane teleadresowe szkoły oraz dyrektora(-ki) lub osoby przez niego wyznaczonej.

UWAGA! Przed zgłoszeniem zapoznajcie się z warunkami udziału i oczekiwaniami związanymi z udziałem szkoły w Laboratorium Szkoły z Klasą.

Laboratorium trwa od stycznia do czerwca 2023 roku. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 grudnia 2022 roku, a o wynikach poinformujemy 3 stycznia 2023 roku. 

Dla kogo?

W Laboratorium Szkoły z Klasą będą pracować zespoły szkolne. Nie oczekujemy, że zbudujecie je przed zgłoszeniem, chcemy tylko zasygnalizować, że to ważne, żeby znalazły się w nich przedstawiciele i przedstawicielki różnych grup, które tworzą Waszą społeczność szkolną. Ofertę kierujemy do szkół, które w tym roku przyjęły dzieci z Ukrainy i włączyły je w polski system edukacji. Zależy nam na udziale placówek, które chcą rozwijać swoje umiejętności pracy w wielokulturowej klasie, włączając dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. W Laboratorium Szkoły z Klasą będziecie mieli okazję pracować warsztatowo ze wsparciem naszych trenerów i trenerek w oparciu o własne doświadczenia i wokół konkretnych wyzwań, które pojawiają się w Waszej szkole. Celem tej pracy jest przygotowanie działania (aktywności, akcji, wydarzenia), które pozwoli zintegrować i zaangażować szkolną społeczność i jak najlepiej wpisze się w jej potrzeby i oczekiwania. 

Co to jest Laboratorium Szkoły z Klasą?

To propozycja dla szkół biorących udział w Szkole z Klasą w latach (2021-2023). Marzy nam się pogłębiona współpraca w większym wymiarze niż jest to możliwe w samym programie i, jak to w laboratorium, chcemy testować, doświadczać, uczyć się i poznawać efekty Waszych pomysłów. Oferujemy zindywidualizowane podejście oraz szerokie wsparcie dla zespołu szkolnego. Wspólnie będziemy się przyglądać, jak teorię stosować w praktyce i jak tworzyć rozwiązania, wzmacniające społeczność szkolną. Ponieważ nieobojętna jest nam sytuacja ukraińskich dzieci w polskiej szkole, w Laboratorium będziemy pracować w duchu edukacji wielokulturowej.

Każda szkoła uczestnicząca w Laboratorium będzie badać swoje potrzeby metodą design thinking, projektować działania, zderzać je z rzeczywistością i dostosowywać do oczekiwań osób, dla których działania są projektowane. Na realizację przewidzieliśmy pół roku. Będziemy pracować razem nad konkretnymi wyzwaniami, które zdiagnozujecie w swoich szkołach, zdalnie oraz stacjonarnie, a pomogą nam eksperci i ekspertki Fundacij Szkoła z Klasą z różnych dziedzin. Wspólnie zastanowimy się też, czym według Was jest Szkoła z Klasą – jakie są/powinny być standardy dobrej, mądrej szkoły i w jaki sposób Wasza szkoła się w nie wpisuje. Wasz wkład w ten proces jest nieoceniony, a wnioski z tego procesu pozwolą nam uzupełnić ofertę programu w kolejnych edycjach. 

W Laboratorium Szkoły z Klasą będziemy pracować od stycznia do czerwca 2023 roku według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Udział jest bezpłatny, a do udziału zaprosimy ok. 10 szkół.

Jakie korzyści z udziału w Laboratorium Szkoły z Klasą?

  • półroczna praca nad projektowaniem ogólnoszkolnego działania realizującego ideę włączenia całej społeczności szkolnej, ktorą dziś stanowią także uczniowie i uczennice z Ukrainy;  
  • udział w 2 szkoleniach stacjonarnych (wokół design thinking i wielokulturowości) zaprojektowanych dla Waszej rady pedagogicznej, które zorganizujemy bezpłatnie i przeprowadzimy w Twojej szkole (4-5 h) w ustalonym wspólnie terminie (styczeń – luty 2023 oraz maj-czerwiec 2023);
  • wsparcie doradcy w procesie. Doradca spotka się online z zespołem pod koniec każdego etapu, żeby podsumować pracę, wyciągnąć wnioski oraz zaplanować i zweryfikować kolejne działania;
  • możliwość udziału w konkursie grantowym na zmiany w przestrzeni szkoły. Do pozyskania jest 10.000 zł dla szkoły, która przedstawi realny plan na realizację grantu do września 2023 r.;
  • prezentacja działania w czerwcu na Festiwalu Szkoły z Klasą – zapewniamy możliwość udziału w Festiwalu;
  • promocja Waszego przedsięwzięcia i szkoły na na www.szkolazklasa.org.pl i w mediach spolecznosciowych Fundacji Szkoła z Klasą.

Jak się zgłosić? 

Do Laboratorium mogą przystąpić szkoły biorące udział w aktualnej lub zeszłorocznej edycji programu Szkoła z Klasą. 

Laboratorium Szkoły z Klasą realizowane jest przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z programem Razem w Klasie.