Już 13 kwietna (czwartek) w godz. 17.00-19.00 zapraszamy na Konferencję Szkoły Dobrostanu online. Opowiemy o tym jakie są kluczowe obszary dotyczące zdrowia psychicznego w szkole, jak zaplanować strategiczną prace nad nimi i jakie materiały wykorzystać, żeby te strategie zrealizować.

W Szkole Dobrostanu proponujemy sześć obszarów merytorycznych i pokazujemy jak je rozumieć, wzmacniać, jak wdrażać rozwiązania i inspirować do działania. Te obszary to:

 • Zaburzenia nastroju i depresja
 • Integracja klasy i budowanie poczucia przynależności
 • Przemoc rówieśnicza
 • Dobrostan cyfrowy
 • Interwencja kryzysowa
 • Budowanie poczucia wartości

W czasie konferencji o wybranych obszarach opowiedzą nasi eksperci i ekspertki. Podczas wydarzenia otworzymy również zapisy do pilotażu (testów materiałów) Szkoły Dobrostanu, a 100 pierwszych osób, które wypełni formularz zgłoszeniowy, otrzyma bezpłatnie karty uważności (mindfulness) do codziennej praktyki własnej lub z uczniami i uczennicami na lekcji.

 

Konferencja odbędzie się na platformie Clickmeeting, a osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie udziału w wydarzeniu.

Co w programie?

I część:

 • Otwarcie konferencji – Agata Łuczyńska i Anna Nowacka
 • O Szkole Dobrostanu – Marta Puciłowska i dr Wiesław Poleszak
 • Wspólna praktyka uważności (mindfulness)

II część:

 • Integracja klasy i poczucie przynależności – dr hab. Piotr Plichta
 • Depresja i zaburzenia nastroju – dr. Magdalena Śniegulska
 • Interwencja kryzysowa – Tomasz Bilicki
 • Zamknięcie konferencji i wspólna praktyka uważności (mindfulness)

Nasze ekspertki i eksperci

dr Wiesław Poleszak – autor materiałów dotyczących poczucia wartości w Szkole Dobrostanu. Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie; wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim.

dr hab. Piotr Plichta — autor materiałów dotyczących integracji klasy i poczucia przynależności w Szkole Dobrostanu. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany z 16 letnim doświadczeniem. Oprócz działalności akademickiej realizuje liczne szkolenia dla szkół, placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Tomasz Bilicki – autor materiałów dotyczących interwencji kryzysowej w Szkole Dobrostanu. Psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Prowadzi konsultacje, terapię, interwencję kryzysową i treningi umiejętności społecznych dla nastolatków.

dr. Magdalena Śniegulska – autorka materiałów dotyczących depresji i zaburzeń nastroju w Szkole Dobrostanu. Psycholożka, dydaktyczka. Zajmuje się psychologią rozwojową dzieci i młodzieży, zaburzeniami zachowania i interwencją kryzysową. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Projekt Szkoła Dobrostanu korzysta z dofinansowania o wartości 127 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest stworzenie innowacji pedagogicznej, która podniesie świadomość roli szkoły we wzmacnianiu zdrowia psychicznego uczniów.

Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Partnerem technologiczym wydarzenie jest pltforma Clickmeeting.