Akcja „Aktywni w mieście” dobiegła końca. Dziękujemy za sportowego ducha i zaangażowanie w działania wszystkim placówkom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. To była ogromna przyjemność śledzić Wasze sukcesy i osiągnięcia. Wiemy, że grudniowa aura wymagała jeszcze więcej motywacji do wykonywania zadań, ćwiczeń i sportu, dlatego tym bardziej gratulujemy wszystkim osobom podejmującym to wyzwanie. 

Cieszy nas fakt, że mimo iż był to projekt dedykowany dzieciom i młodzieży ze śródmiejskich placówek, to do akcji i skorzystania z publikacji „Aktywni w mieście” zgłosiło się, aż 30 placówek z całej Warszawy, a 2400 uczniów zostało zapoznanych z dzienniczkami aktywności. Mamy nadzieję, że w ten sposób wspólnie odkryliście obiekty, parki i sportowe miejsca, które znajdują się w dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawy.

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki rywalizacji między placówkami

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 – najaktywniejsza śródmiejska szkoła podstawowa
2. Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 – najaktywniejsza śródmiejska szkoła ponadpodstawowa
3. Pałac Młodzieży w Warszawie – najaktywniejsza śródmiejska placówka pozaszkolna
 
Publikacja i przeprowadzona akcja z pewnością przyczyniły się do atrakcyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży, co w czasie światowej pandemii i znacznego ograniczenia możliwości ruchowych, było dużą dawką inspiracji i potrzebnego sportu. To niezmiernie ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, aby organizować atrakcje ruchowe dla dzieci i młodzieży, niezależnie od pory roku. 
 
Zgodnie z informacją zwrotną od nauczycieli koordynujących akcję w szkołach, u osób korzystających z dzienniczka aktywności zaobserwowano:
1. Wzrost sprawności fizycznej dzieci i młodzieży biorącej udział w akcji, poprzez codzienne wykonywanie ćwiczeń sportowych i zadań ruchowych.
2. Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży ciekawymi i aktywnymi formami spędzania czasu wolnego poprzez zaproponowanie wykonania różnorodnych ćwiczeń opisanych w dzienniczku aktywności z wykorzystaniem np. siłowni terenowych, przyborów domowych, rowerów, gier i zabaw z dzieciństwa rodziców.
3. Zwiększenie zainteresowania sportową infrastrukturą dzielnicy Śródmieście poprzez zwrócenie uwagi w przygotowanych zadaniach na m.in ośrodki sportowe, boiska w dzielnicy Śródmieście, siłownie plenerowe, skateparki, itp i zachęcenie do skorzystania z tych obiektów.
4. Integrację całych rodzin wokół sportu i aktywności międzypokoleniowej poprzez zaproponowanie zadań z udziałem członków rodziny i rówieśników (sukcesem było zaangażowanie rodziców licealistów do wspólnych aktywności, jednakże ogólny wniosek jest taki, że dzieci chętniej chciały ćwiczyć z rodzicami, niż rodzice z dziećmi).
5. Poprawę nawyków prozdrowotnych i zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną, poprzez monitorowanie codziennego wysiłku, liczby godzin snu, samopoczucia.
6. Budowanie społeczności zorientowanej wokół ruchu i sportu, szczególnie w placówkach, w których zgłosiło się więcej niż jedna klasa do akcji „Aktywni w mieście”.
 
Mimo, iż akcja mobilizująca do ruchu dobiegła końca, zachęcamy aby korzystać z dzienniczka aktywności przez cały rok.

Projekt „Aktywni w mieście” realizowany jest przez Fundację Szkoła z Klasą, a finansowany przez Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.