18 grudnia spotkaliśmy się w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, by rozmawiać o dobrych przestrzeniach uczenia się. Teraz szykujemy publikację, w której zbierzemy wnioski i inspirujące przykłady! 

Na spotkanie organizowane przez Fundację Szkoła z Klasą i Biuro Edukacji zaprosiliśmy przede wszystkim placówki, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w prowadzonym od pięciu lat konkursie Biura Edukacji na “Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. uczniowie z Technikum Kinematograficzno-Komputerowego, nauczycielki z Przedszkola 401, Szkoły Podstawowej nr 83, Przedszkola 438,  VII Liceum im. Juliusza Słowackiego, Niepublicznego Przedszkola UKSW.                                                                              

Zapytaliśmy uczestników i uczestniczki spotkania, jak wprowadzać zmianę architektoniczną w budynkach szkolnych, którym daleko do znanych z internetu, budzących zachwyt i zazdrość wzorców fińskich czy szwedzkich. Wierzymy, że zamiast wpadać w kompleksy z tego powodu, warto przyjrzeć się procesom, które już dzieją się w polskich szkołach – zmiany architektonicznej wprowadzanej we współpracy z uczniami, nauczycielami, innymi użytkownikami przestrzeni, czasem małymi krokami – wychodząc od zakątka w ogrodzie lub jednej wnęki w korytarzu. Rozmawialiśmy więc o pracowniach, w których uczy się przez praktykę, o wielozmysłowym poznawaniu świata w ogrodzie, o bibliotece, która jest miejscem relaksu, o strefach zajęciowych na korytarzach, dzięki którym każdy może spędzić przerwę tak, jak lubi. 

Efekty spotkania poznać będzie można już niebawem. Fundacja Szkoła z Klasą przygotowuje w porozumieniu z Biurem Edukacji publikację „Zmieniamy przestrzenie edukacji. Dobre praktyki warszawskich szkół i przedszkoli” dotyczącą przestrzeni edukacyjnych, która ma pokazać ciekawe doświadczenia warszawskich placówek w projektowaniu i tworzeniu nowych, przyjaznych dla uczniów – a także nauczycieli i rodziców – przestrzeni edukacyjnych.