Kim właściwie jest nauczyciel wychowawca w polskiej szkole? Jak wychowawcy widzą samych siebie, a jak widzą ich uczniowie i uczennice? Co wychowawców wzmacnia, a co im przeszkadza? Kim jest dobry wychowawca i co go cechuje? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w rozmowach z uczniami i uczennicami oraz nauczycielami i nauczycielkami. Na tej podstawie powstał raport Rozmawiaj z Klasą. Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi?

Zdecydowaliśmy się na badanie jakościowe, które objęło 20 osób – wychowawców i wychowawczyń, uczniów i uczennic szkół podstawowych. Raport, który czytacie, nie jest więc analizą pozwalającą na stawianie dużych tez, lecz zbiorem opowieści o doświadczeniu wychowawstwa. Zależało nam na podążaniu za strategiami codzienności, za dobrymi przykładami i przeszkodami, za potrzebami uczniów i uczennic oraz wychowawców i wychowawczyń. Chcieliśmy pokazać często nieoczywiste aspekty wychowawstwa w szkolnej perspektywie, pogłębić je i spojrzeć na nie oczami tych wychowujących i tych wychowywanych. Dwa komentarze, autorstwa Jacka Pyżalskiego i Magdaleny Śniegulskiej, które znajdziecie na końcu niniejszej publikacji, osadzają nasze rozmowy w kontekście innych badań i wiedzy eksperckiej.

Temat badania wybraliśmy w oparciu o wnioski z raportu Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek, który opublikowaliśmy w styczniu 2021 roku. Raport zbiera dane z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, ze wszystkich poziomów nauczania (ponad 1 500 odpowiedzi) i wnioski z dwóch spotkań fokusowych z ekspertami i ekspertkami. To duże badanie ilościowe pokazało nam wątki, które są ważne, ale często pomijane, traktowane powierzchownie i sztampowo lub pozostawiane na peryferiach myślenia o szkole jako o miejscu, które kształtuje dobrostan społeczności szkolnej.

 

Zespół badawczy: Anna Buchner, Maria Wierzbicka-Tarkowska
Eksperci: Jacek Pyżalski, Magdalena Śniegulska
Konsultacje merytoryczne: Agnieszka Krawczak-Chmielecka, Michalina Michorowska., Anna Nowacka, Marta Puciłowska


Projekt Rozmawiaj z Klasą jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.