Jak nauczyciele i nauczycielki historii z Polski, Hiszpanii i Belgii postrzegają nauczany przez siebie przedmiot oraz program nauczania historii Europy XX wieku? Z jakich metod i narzędzi korzystają na lekcjach? Jakie wyzwania stoją przed nimi i jak sobie z nimi radzą? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w publikacji Cyfrowa Historia. Raport z badań.

Rola nauczycieli i nauczycielek historii i wiedzy o społeczeństwie, którzy uczą lepiej rozumieć świat i dostrzegać mechanizmy nim rządzące, jest dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek. W czasie postępującej polaryzacji nastrojów społecznych uczniowie i uczennice potrzebują dostosowanych do ich potrzeb narzędzi, by łatwiej uczyć się i rozumieć złożone problemy i procesy historyczne oraz ich wpływ na dzisiejszą rzeczywistość. Ważne jest też zachęcanie do pogłębionej refleksji, krytycznej analizy i wyciągania wniosków.

W programie Cyfrowa Historia zajęliśmy się obszarem XX-wiecznej historii Europy i będziemy pokazywać wybrane, złożone problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne w nowoczesny sposób z wykorzystaniem nowych technologii i ciekawych, angażujących metod. Dzięki zaangażowaniu w program różnych krajów europejskich z bardzo odmienną historią – Polska, Hiszpania, Belgia – będziemy budować tak dziś potrzebną, wspólną europejską opowieść.

Cyfrowa Historia. Raport z badań (Digital HI-storytelling. Research report) został stworzony w oparciu o analizę danych zastanych (desk research) dotyczących zarówno korzystania z narzędzi cyfrowych, jak i wyzwań, które stoją przed osobami uczącymi młodych ludzi z pokolenia Z. Dane te zostały uzupełnione pogłębionymi wywiadami przeprowadzonymi z nauczycielami i nauczycielkami historii w trzech krajach partnerskich, a pytaliśmy ich m.in. o program nauczania historii, trudne i wymagające tematy, z którymi się mierzą, oraz metody, które stosują w swojej codziennej praktyce nauczania.

Zapoznaj się z raportem oraz materiałami graficznymi obrazującymi najważniejsze tematy i wątki zdiagnozowane w trakcie jego tworzenia:

  • tabelą najważniejszych wspólnych tematów obecnych w nauczaniu historii XX wieku w trzech krajach partnerskich: Polsce, Hiszpanii i Belgii
  • mapą kluczowych tematów obecnych w nauczaniu historii XX wieku w trzech krajach partnerskich: Polsce, Hiszpanii i Belgii
  • mapą nieobecnych wątków w nauczaniu historii XX wieku w trzech krajach partnerskich: Polsce, Hiszpanii i Belgii

 

 

Podsumowanie raportu znajdziesz tutaj, a cały raport jest też dostępny w wersji angielskiej.

Wnioski z raportu posłużą do stworzenia materiałów dla nauczycieli i nauczycielek historii z uwzględnieniem ich potrzeb oraz systemów edukacji w krajach partnerskich.


Program Cyfrowa Historia (Digital HI-storytelling) prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą w partnerstwie z Asociación Smilemundo (Hiszpania) i King Baudouin Foundation (Belgia), a finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.