Rok 2020 przyniósł zasadnicze przewartościowanie naszego myślenia o edukacji w świecie, Europie i Polsce. Pandemia przeniosła proces nauczania do sieci, ograniczyła dostęp do edukacji najuboższym i najsłabszym, utrudniła też młodym ludziom budowanie więzi społecznych.

Jednocześnie nadciągająca katastrofa ekologiczna w wyniku zmian klimatycznych wyprowadziła rzesze młodych ludzi na ulice w proteście przeciw bezczynności dorosłych i rosnącemu zagrożeniu przyszłości – własnej i globu. A ostatnio – mimo pandemii i innych zagrożeń – młodzi ludzie (zwłaszcza dziewczęta) organizowali liczne uliczne demonstracje w obronie praw kobiet. Przed nauczycielami edukacji obywatelskiej stanęły nowe pytania, także ze strony uczennic i uczniów, a równocześnie wyzwania związane ze zdalnym nauczaniem.

Takie jest tło toczącej się pod koniec 2020 roku na forum instytucji Unii Europejskiej ożywionej dyskusji o wartościach i prawach obywatelskich. Z pewnością polscy nauczyciele i nauczycielki stawiają sobie podobne pytania. Warto więc zapoznać się z przyjętą w listopadzie Deklaracją Europejskiej Sieci Edukacji Obywatelskiej (Networking European Citizenship Education – NECE).

Fundacja Szkoła z Klasą jest jednym z polskich sygnatariuszy Deklaracji NECE – zapraszamy inne instytucje do pójścia w nasze ślady.

Poniżej znajdziesz jej pełny tekst w języku angielskim, a także streszczenie głównych rekomendacji.