Za nami festiwal projektów edukacyjnych na zakończenie działań w programie Akcelerator Pro, na którym gościliśmy nauczycieli i nauczycielki wraz z trzyosobowymi zespołami uczniowskimi. Zespołu uczniowskie dzieliły się efektami swojej pracy, opowiadając o procesie twórczym i efektach. Uczestnicy programu pracowali nad swoimi projektami od października zeszłego roku. Program akcelerator Pro wprowadził nową jakość do kształcenia, inspirując uczniów do działania i zgłębiania tematów, na które zwykle brakuje czasu w podstawie programowej.

W poniedziałek 3 czerwca spotkaliśmy się nauczycielami i uczennicami szkół branżowych i technicznych oraz zaproszonymi gośćmi na podsumowaniu programu Akcelerator Pro, zorganizowanym wspólnie z Fundacją Inter Cars.  

Mieliśmy okazję zobaczyć efekty wielu inspirujących i innowacyjnych projektów edukacyjnych. Na przykład zespół z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich zorganizował wyścigi pojazdów napędzanych mechanizmem pułapki na myszy. Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie stworzyli pojazd ARACHECO z napędem elektrycznym i fotowoltaiczną stacją ładującą. Technikum nr 1 z Żywca zaprojektowało przenośną turbinę wiatrową z ogniwami fotowoltaicznymi. W Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zbudowano E-patio do ładowania sprzętów elektronicznych i pojazdów, wykorzystując odnawialne źródła energii.

Po prezentacjach eksperci i ekspertki mieli czas, aby podzielić się swoimi wrażeniami i przemyśleniami o projektach na osobnym spotkaniu. Młodzież w tym czasie uczestniczyła w grze zespołowej, w której wcielała się w inżynierów, konstruktorów i kontrolerów, wspólnymi siłami budując własną sieć hoteli z dużych klocków lego. Na koniec wspólnie spotkaliśmy się na podsumowaniu i nastąpiło wręczenie upominków i złożenie oficjalnych gratulacji przez organizatorów każdemu zespołowi z osobna.

Efekty pracy uczennice i nauczyciele prezentowali i konsultowali z ekspertkami i gośćmi specjalnymi, m.in. Marcinem Napiórkowskim, Małgorzatą Trzaskowską, Jakubem Lasockim, Martą Wąsowską, Barbarą Halską, Agnieszką Bilską, Agnieszką Soszyńską, Piotrem Płoszajskim, Bartoszem Sokolińskim, Justyną Józefowicz i Dorotą Olszewską.

Uczestnicy podkreślili, że z udziału w programie wynoszą cenne doświadczenia, inspiracje, energię i pomysły na dalsze działania oraz poczucie stworzenia wspierającej i kreatywnej społeczności nauczycielskiej.

FOTORELACJA