Szkolenia nowych trenerów i trenerek, zakładanie Klubów, a na koniec poznawanie świata poprzez eksperymenty naukowe. To wszystko czeka młode osoby i ich opiekunów w Armenii, która właśnie dołączyła do międzynarodowego grona KMO.

Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia dla dzieci i młodzież, podczas których mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Młode osoby poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania poprzez własne zaangażowanie i doświadczenie. Kluczowa jest metoda naukowa, która jednocześnie rozwija wiele kompetencji i zdolności , pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest cenne, ponieważ uczy rozwiązywania problemów. Przedmiotem takich badań – zależnie od wieku dzieci – mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody w pobliskiej rzece.

Od 2018 roku program działa w Gruzji, przy wsparciu Ilia State University. Obecnie działa tam już ponad 180 klubów. W Ukrainie rozpoczęliśmy współpracę z Science Centre Ternopil i Lviv Open Lab, które od roku prężnie rozwijają sieć Klubów Młodego Odkrywcy.

Partnerami KMO w Armenii zostali:

Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan – jedno z najbardziej znanych obserwatoriów na terenie byłego Związku Radzieckiego, a także na kontynencie euroazjatyckim. Zostało założone w 1946 roku przez wybitnego naukowca Wiktora Ambartsumiana. Obserwatorium aktywnie uczestniczy w międzynarodowej współpracy z setkami obserwatoriów z kilkudziesięciu krajów. Zorganizowano tu szereg spotkań naukowych, w tym Międzynarodową Unię Astronomiczną. Laureaci Nagrody Nobla i inni wybitni naukowcy są częstymi gośćmi Obserwatorium Byurakan. Obecnie Obserwatorium ma 95 pracowników, w tym 45 astronomów.

Jinishian Memorial Foundation (JMF) – działa od 1993 roku. Fundacja jest sponsorowana głównie przez Jinishian Memorial Program (JMP) Kościoła Prezbiteriańskiego w USA. Jinishian Memorial Program zapewnia podstawową i bezpośrednią pomoc milionom ubogich Ormian, którzy doświadczyli życia w konflikcie i niepewności – w Libanie, Syrii, Turcji, Iranie, Iraku, Ameryce Południowej, Jordanii i Armenii. Po odzyskaniu przez Armenię niepodległości w 1991 r. JMF rozszerzyła swoją działalność i wprowadziła programy rozwojowe także w samej Armenii. Od tego czasu zapewnia pomoc ekonomiczną, społeczną i duchową milionom potrzebujących Ormian oraz wspiera ponad 200 lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Partnerem merytorycznym programu jest Centrum Nauki Kopernik – Koordynator Klubów Młodego Odkrywcy w Polsce, a strategicznym – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse administrowanego przez Fundację Civis Polonus.