Po zmianie władzy w Ukrainie w 2014 roku sytuacja ukraińskiej edukacji zaczęła się zmieniać. Aktywna część społeczeństwa zrozumiała, że stary i nieskuteczny system kształcenia stał się jedną z podstaw tragedii w latach 2013-2014 i dlatego postanowiła podjąć wszelkie wysiłki w celu zreformowania edukacji. Dzięki procesom, które zaszły do 2019 roku można powiedzieć, że w Ukrainie powstał ekosystem nowoczesnego kształcenia, co przekłada się na państwowe i publiczne reformy procesów edukacyjnych i samą istotę zmian w nauczaniu.

Chcąc wspierać rozwój edukacji w ramach programu Partnerstwa Wschodniego, Fundacja Szkoła z Klasą, Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zdecydowały się wdrożyć i rozwijać projekt Klubów Młodych Odkrywców w Ukrainie. Partnerami lokalnymi projektu zostali: Impact Hub Odessa, Lviv Open Lab oraz Science Centre Ternopil, które dla potrzeb projektu utworzyły Konsorcjum.

Celem projektu jest wdrożenie, rozwijanie i promowanie modelu Klubów Młodego Odkrywcy w Ukrainie poprzez zbudowanie trwałej współpracy z partnerami w Ukrainie oraz wzmocnienie ich kompetencji organizacyjnych i merytorycznych do prowadzenia KMO.

 

Program prowadzony jest we wsparciu Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.