Opiekunowie i klubowiczki KMO w Armenii rozwijają sieć programu dzięki licznym spotkaniom online. Są one okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, ale również generowania nowych pomysłów na eksperymenty.

Od początku roku szkolnego Kluby Młodego Odkrywcy działają w ponad 15 ormiańskich szkołach. Nauczyciele i nauczycielki wzięli udział w szkoleniu stacjonarnym, które odbyło się w listopadzie w Erywaniu. Od tamtej pory spotykają się regularnie w swoim gronie oraz biorą udział w webinarach z ekspertami i ekspertkami z Polski.

Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia, podczas których dzieci i młodzież wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów i opiekunek. Dzięki temu samodzielnie zdobywają wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset takich klubów. Dzięki własnemu zaangażowaniu oraz metodzie doświadczalnej młode osoby poznają odpowiedzi na pytania z obszaru nauk przyrodniczych. Przedmiotem badań – zależnie od wieku dzieci – mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody w pobliskiej rzece. Praca w klubie to również okazja do przekroczenia granic między przedmiotami szkolnymi. Niezwykle cenne pod względem edukacyjnym jest uświadomienie sobie, że popełnianie błędów uczy rozwiązywać problemy.

W ramach sieci KMO w Armenii opiekunowie i opiekunki, oraz klubowicze biorą udział w spotkaniach online. Przedstawiciele każdego pokolenia dzielą się doświadczeniem pracy w ramach sieci KMO. Opowiadają również o tym, jakie eksperymenty udało im się przeprowadzić, czego się nauczyli i co daje im bycie częścią sieci i tworzenie klubu. Podczas niektórych spotkań odbywają się również eksperymenty online – osoby uczestniczące widzą efekty swoich działań dzięki kamerkom internetowym.

W całej Armenii działa już ponad 15 klubów, do których należy ponad 200 klubowiczów i klubowiczek.

Poniżej zdjęcia z warsztatów w Mkhitar Sebastaci Educational Complex w Erywaniu.

Kluby Młodego Odkrywcy prężnie działają w Armenii!

 

Partnerem merytorycznym programu jest Centrum Nauki Kopernik – Koordynator Klubów Młodego Odkrywcy w Polsce.

Program KMO jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse” administrowanego przez Fundację Civis Polonus.