Materiały powstały w ramach projektu R-EU-Connected, którego celem jest edukacja europejska.  
Uczniowie skupiają się na procesie decyzyjnym w UE. W efekcie przeprowadzonych warsztatów i zdobytej wiedzy przeprowadzają symulację obrad parlamentu europejskiego i próbują zająć stanowisko wokół jednego z trzech istotnych problemów globalnych (jak np. marnowanie żywności).
 
Fot. Designed by Freepik