Często rodzic, zamiast wspólnie z dzieckiem uprawiać sport, wypisuje zwolnienie z WF-u. Jak włączyć rodziców w lekcje wychowania fizycznego radzi Andrzej Chomiuk, nauczyciel. Porady dotyczą przede wszystkim szkół podstawowych, ale niektóre pomysły są uniwersalne dla wszystkich poziomów kształcenia.

Fot. Szkoła Podstawowa Nr 62 w Krakowie