Publikacja „WF z Klasą na stadionie” to zbiór siedmiu scenariuszy, które pozwolą Wam na przeprowadzenie nowatorskich, nietypowych i przede wszystkim interdyscyplinarnych lekcji na stadionie, hali sportowej czy innym obiekcie sportowym w Waszej okolicy.
Stadion kojarzący się ze sportem może być doskonałą przestrzenią do połączenia wychowania fizycznego z nauką historii, języka polskiego, fizyki, matematyki czy języka angielskiego.

Publikacja powstała we współpracy z grupą nauczycieli różnych przedmiotów z całej Polski. W prezentowanych scenariuszach dzielą się swoim doświadczeniem, pomysłowością i interdyscyplinarną wiedzą. Efektem są materiały edukacyjne, które łączy niestandardowe podejście – pozwalają na przeprowadzenie interdyscyplinarnej lekcji i poznanie oraz wykorzystanie potencjału obiektów sportowych w Waszej okolicy. To również niecodzienny sposób na realizowanie podstawy programowej.

Spis treści:

1. Aerodynamika.
Tematy: Jak sprzęt i strój wpływa na wyniki sportowe? (dla przedmiotu przyroda), Jaką rolę odgrywają siły oporu ruchu oraz tarcie w sporcie? (dla przedmiotu fizyka)
Autorka: Joanna Cwynar-Wojtonis, konsultacja: Monika Baran

2.  Materiały i tworzywa.
Temat: Sprzęt sportowy na stadionie / hali sportowej.
Autorzy: Katarzyna Rosłaniec-Denkiewicz, Wojciech Sowa

3. Matematyka w sporcie (i sport w matematyce).
Temat:  Jak przy pomocy matematyki zdobyć przewagę w piłkarskim świecie równych szans, ogromnych pieniędzy i totalnej konkurencji?
 Autor: Andrzej Grzegorzewicz

4. Gra stadionowa (z wykorzystaniem QR-kodów).
Autor: Andrzej Grzegorzewicz przy wsparciu Ryszarda Górnickiego

5. Pierwsza pomoc.
Temat: Pierwsza pomoc w urazach sportowych.
Autorzy: Katarzyna Rosłaniec-Denkiewicz, Wojciech Sowa

6. Komentarz sportowy/ sport commentary.
Temat: Relacja na żywo ze stadionu. Komentarz sportowy/ sport commentary.
Autorka: Monika Baran

7. Kultura rycerska, czyli rzecz o kibicach i wojownikach.
Temat: Scenariusz ścieżki historyczno–społecznej na stadionie.
Autor: Kamil Paździor

 

Zdjęcie: Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim